Nooit eerder kregen zo veel bedrijven een diversiteitslabel

28 Brusselse werkgevers worden vandaag beloond voor hun inspanningen om diversiteit op de werkvloer te promoten

Vandaag, 24 januari, krijgen 28 Brusselse werkgevers het officiële diversiteitslabel van de diversiteitsdienst van Actiris. Die beloning is weggelegd voor ondernemingen die zich actief inzetten voor meer diversiteit en minder discriminatie binnen hun organisatie. En zij zijn met meer en meer. Bij deze elfde editie wordt er een recordaantal labels toegekend: nog nooit eerder kregen 28 werkgevers in één keer de erkenning.

Deze 28 ondernemingen hebben samen met Actiris een diversiteitsplan uitgewerkt en uitgevoerd. In zo'n plan zitten een hele reeks acties die helpen om diversiteit op de werkvloer te erkennen en te versterken. De lijst van laureaten is lang: Tractebel, Gebrüder Peters, Repassnet, Espace Social Télé-Service, CAW brussel, Tonuso, AB Clean, All Team Services, Mission Locale de Saint-Josse-ten-Noode, Eko Services, BNP Paribas Asset Management, Novela, Bank Of New York Mellon, Wiels, Cream Consulting, Nostalgie, NRJ, Nos Energies, EAT, Exaris, SPIE, KPMG, Huize Sint-Monika/Maison Sainte-Monique, Michael Page, Page Personnel, Ancienne Belgique, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en BNP Paribas Fortis.

Een lijst waar Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt tevreden op reageert, al vindt hij dat er nog een hele weg af te leggen is: "De échte uitdaging in Brussel is om elke Brusselaar, onafhankelijk van hun leeftijd, geslacht, woonplaats of origine, toegang tot werk te geven. Diversiteit is een potentiële rijkdom voor werkgevers. Maar vandaag blijven er enkele obstakels in de weg staan van een echte bedrijfsstrategie. Daarom ontwikkelen de publieke diensten aangepaste tools zoals de diversiteitsplannen en -labels en werken ze met de Brusselse ondernemingen, om van diversiteit een echte rijkdom te maken."

De laureaten worden vandaag beloond voor hun inspanningen en de weg die ze aflegden.

"Bij SPIE Belgium werken meer dan 20 verschillende nationaliteiten", zegt Jean-Pierre Martin, directeur Human Ressources bij SPIE Belgium. "Omdat we deze diversiteit een absolute rijkdom vinden, wilden we ze nog verder ontwikkelen en mikken op een betere verdeling tussen mannen en vrouwen en van de verschillende leeftijden. Dankzij Actiris zijn we nu partner van verschillende organisaties die ijveren voor de inschakeling van bijvoorbeeld personen met een handicap of van buitenlandse origine. We zijn echt overtuigd van de rijkdom van diversiteit, die onze organisatie beter doet functioneren."
"AB probeert zo divers mogelijk te zijn in zijn programmatie, publiek en personeel. Die drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden », vertelt Ilse Schoonackers, HR-manager van de bekende concert- en evenementzaal Ancienne Belgique. « We willen op termijn evolueren naar een écht inclusieve organisatie en dan zullen we op die drie fronten tegelijk moeten inzetten. Dit diversiteitslabel is een mooie beloning voor de eerste stappen die we gezet hebben.”
Denis Lohest, General Manager van Tractebel : "Diversiteit en inclusie zijn belangrijke waarden en behoren tot het DNA van Tractebel. Het is normaal dat onze organisatie de weerspiegeling is van onze stakeholders. We zijn er ook van overtuigd dat diversiteit een echte meerwaarde is voor onze activiteiten. We begrijpen onze klanten beter en komen samen met hen tot beter aangepaste oplossingen, meer innovatie en collectieve intelligentie. De promotie van vrouwen binnen onze technische beroepen (STEM), de sensibilisering van ons management voor diversiteit en interculturaliteit en het opkrikken van diversiteit bij de profielen die we rekruteren zijn enkele voorbeelden van de acties die we ondernomen hebben binnen ons diversiteitsplan, waarvoor we nu het diversiteitslabel krijgen!"

 

 

Nieuwe instrumenten en nieuwe financiering

De diversiteitsdienst heeft net zijn diensten om diversiteit te promoten en de financiële steun die werkgevers kunnen krijgen grondig hervormd. Sinds dit jaar kunnen Brusselse werkgevers rekenen op een nog beter op hen afgestemde begeleiding.

  • Het miniplan is er voor kleine en middelgrote ondernemingen. Met een korte analyse worden enkele snelle oplossingen uitgedokterd. De financiële steun kan gaan tot 5 000 euro.
  • Het globale plan is er om de diversiteit binnen je organisatie helemaal opnieuw uit te denken, van de rekrutering tot externe positionering en communicatie. Samen met de diversiteitsconsulenten van Actiris wordt een globaal diversiteitsbeleid uitgewerkt. De cofinanciering bedraagt de helft van de totale kost van de ingevoerde maatregelen, met een maximum van 10 000 euro.
  • Het thematische plan is er voor ondernemingen die al een globaal plan hebben ingevoerd. Met dat plan kan je specifiek op één of enkele thema's werken en vernieuwende oplossingen vinden. Actiris kan tussenkomen voor de helft van de gemaakte inspanningen en is geplafonneerd op 10 000 euro.

 

Cathy Van Remoortere, directrice Arbeidsmarkt en Inclusie bij Actiris: "Het is vandaag meer dan ooit noodzakelijk om diversiteit en inclusie op de Brusselse arbeidsmarkt te bevorderen. Ik ben zeer verheugd dat we met Actiris Inclusive – dienst diversiteit, nieuwe diversiteitsinstrumenten en een innovatieve aanpak hebben ontwikkeld, waarbij de focus ligt op maatwerk, doorgedreven inhoudelijke begeleiding van de diversiteitsconsulenten en meer financiële incentives. Vanaf nu zullen we de werkgevers efficiënter kunnen ondersteunen, en zo onze impact verhogen!

De diversiteitsdienst van Actiris heeft in totaal al meer dan 200 werkgevers geholpen bij hun diversiteitsplan, goed voor een totaal van 92 000 Brusselse werknemers: 65 000 binnen de privésector en 27 000 binnen de publieke. In 2019 was er een verdubbeling van het aantal begeleide privébedrijven, van 22 naar 44 werkgevers.

 

Hoe krijg je een diversiteitslabel ?

Stap 1

Eerst wordt er een stand van zaken van de huidige diversiteit en het beleid daarrond binnen de onderneming opgemaakt: een soort ‘foto’ van de huidige situatie.

Stap 2

Daarna wordt nagedacht over mogelijke acties om de discriminatie van kwetsbare groepen (op basis van origine, leeftijd, handicap, scholingsgraad en geslacht) te verminderen. Daarbij kijken we naar uiteenlopende domeinen: rekrutering en selectie, personeelsbeleid, interne communicatie en externe positionering.

Stap 3

Na twee jaar wordt het diversiteitsplan geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie kan het bedrijf een label aanvragen bij het Gewest. Dat label wordt overhandigd door de Brusselse Minister voor Werk aan alle werkgevers die diversiteit in hun onderneming herkennen, respecteren en valoriseren. Het label is twee jaar geldig en kan gedurende die periode door de werkgever vrij gebruikt worden voor communicatie. Een verlenging is mogelijk bij een positieve evaluatie. 

 

 

 

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be