Juni 2020: Brusselse werkloosheid blijft stabiel

Juni 2020: Brusselse werkloosheid blijft stabiel

Jeugdwerkloosheid stijgt opnieuw

Ingenieurs, informatici, verpleegkundigen en leraars: dit zijn de Brusselse knelpuntberoepen

Ingenieurs, informatici, verpleegkundigen en leraars: dit zijn de Brusselse knelpuntberoepen

view.brussels, het Brussels Observatorium voor Werk en Opleiding, publiceert de officiële lijst met 112 knelpuntberoepen.

Impact van coronavirus op algemene werkloosheid in Brussel blijft voorlopig beperkt, maar jeugdwerkloosheid stijgt

Impact van coronavirus op algemene werkloosheid in Brussel blijft voorlopig beperkt, maar jeugdwerkloosheid stijgt

In mei steeg het aantal jonge Brusselse werkzoekenden met 7,9% op jaarbasis

Actiris lanceert nieuwe digitale tools om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen in crisistijden

Actiris lanceert nieuwe digitale tools om werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen in crisistijden

De Brusselse openbare dienst voor tewerkstelling stelt nieuwe automatische matching voor op basis van competenties

Actiris ontving 44% minder werkaanbiedingen in april

Actiris ontving 44% minder werkaanbiedingen in april

Actiris ontving 24% minder werkaanbiedingen sinds coronamaatregelen

Actiris ontving 24% minder werkaanbiedingen sinds coronamaatregelen

Impact van coronavirus op klassieke werkloosheid in Brussel voorlopig beperkt

Coronavirus - Actiris maakt vanaf maandag 16 maart overstap naar digitale dienstverlening

Coronavirus - Actiris maakt vanaf maandag 16 maart overstap naar digitale dienstverlening

In lijn met de aanbevelingen van de federale regering om het aantal contacten tussen mogelijk besmette en gezonde personen te beperken, heeft het directiecomité van Actiris vandaag beslist om alle fysieke afspraken, individueel of in groep, op al haar locaties af te gelasten en alle evenementen uit te stellen.

Meer vrouwen op de Brusselse arbeidsmarkt, maar ongelijkheid blijft

Meer vrouwen op de Brusselse arbeidsmarkt, maar ongelijkheid blijft

In de aanloop naar de Internationale dag voor de Rechten van de Vrouw op 8 maart maakt Actiris een balans op van de Brusselse arbeidsmarkt. Die is de laatste jaren sterk vervrouwelijkt, maar ongelijkheden blijven duidelijk aanwezig.

Februari 2020: Brusselse werkloosheid blijft verder dalen

Februari 2020: Brusselse werkloosheid blijft verder dalen

Aantal werkzoekenden met 20% gezakt in 6 jaar tijd

Voor het eerst berekend: het aantal gedetacheerde werknemers in Brussel

Voor het eerst berekend: het aantal gedetacheerde werknemers in Brussel

Nieuwe studie van HIVA - KU Leuven toont aan: 21.600 gedetacheerde werknemers in Brussel

Year
Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel