Discriminatie bij het solliciteren? Melden is het begin van de oplossing

Actiris lanceert nieuwe dienst en gratis telefoonnummer

Een andere huidskleur, te jong of te oud, een handicap of het verkeerde geslacht: discriminatie kan ons allemaal overkomen. En als het op discriminatie op de arbeidsmarkt aankomt, scoort België zwak vergeleken met andere Europese landen. Op 4 december, aan de vooravond van de Internationale dag van Gelijke Kansen, lanceert Actiris een nieuwe antidiscriminatiedienst en een gratis telefoonnummer voor wie discriminatie ervaren heeft bij het solliciteren.

“Ik heb mijn doktersdiploma behaald in Afrika, maar het wordt niet erkend in België. Ik liet de moed niet zakken en volgde een masteropleiding in de Gezondheidszorg en een tweede in Medische Specialisatie. Ik heb 3 masterdiploma’s en spreek perfect Frans en Engels. En toch zoek ik al twee jaar naar een job en heb ik al 150 keer gesolliciteerd, zonder resultaat.” Aan het woord is Joseph, 32, Congolees en hooggeschoold. Toch is zijn zoektocht naar werk allesbehalve eenvoudig.

Een verrassing? Niet echt. De recente studie van view.brussels « Profiel en traject van de werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” toonde al aan dat de ongelijkheid op de arbeidsmarkt volgens afkomst zeer groot en structureel is. Enkele cijfers springen in het oog: de werkloosheidsgraad bij werkzoekenden van Maghrebijnse of andere Afrikaanse afkomst ligt bijvoorbeeld 3 of 4 keer hoger dan bij Belgen van Belgische origine.

Een buitenlandse afkomst is de voornaamste factor voor discriminatie. Joseph is één van vele voorbeelden. Maar een buitenlandse afkomst is niet het enige obstakel. Elke dag worden in Brussel werkzoekenden gediscrimineerd op basis van handicap, leeftijd, hun gezondheidstoestand of hun geloofsovertuiging. Maar liefst 4 op 10 Brusselse 50-plussers is niet aan het werk. In het algemeen zijn vrouwen vaker het slachtoffer van discriminatie. In 2018 kreeg Unia 1 629 meldingen van discriminatie op de werkvloer, een stijging van 63% in 5 jaar. En dat is nog maar het zichtbare deel van de ijsberg.

Iedereen gelijke kansen geven op de arbeidsmarkt is een uitdaging van formaat. Om die aan te gaan lanceert Actiris een nieuwe en volledig hervormde antidiscriminatiedienst Actiris Inclusive. De dienst wil de huidige onderrapportering tegengaan en ervoor zorgen dat meer slachtoffers van discriminatie effectief hun weg vinden naar begeleiding.

Een versterkt team, een uitgebreide opdracht en vanaf vandaag een gratis telefoonnummer 0800 / 35 089. Er komt ook een eenvoudig contactformulier op www.actiris.be en een permanentie elke voormiddag tussen 9 en 12. Op andere momenten kunnen werkzoekenden een afspraak maken. Zo wil Actiris van de antidiscriminatiedienst Actiris Inclusive het centrale contactpunt maken om in Brussel discriminatie bij solliciteren te melden.

Actiris Inclusive zal vier opdrachten vervullen:

  1. Werkzoekenden informeren over discriminatie bij het solliciteren
  2. Arbeidsbemiddelaars, opleidingsoperatoren en andere organisaties sensibiliseren
  3. Gediscrimineerde werkzoekenden oriënteren naar werk of de oplossing die het best bij hen past
  4. Aanbevelingen formuleren aan beleidsmakers

Die opdrachten wil de dienst vervullen met een duidelijke filosofie : de slachtofferrol vermijden en inzetten op empowerment. Daarvoor luisteren ze aandachtig, moedigen ze werkzoekenden aan om hun lot in eigen handen te nemen, dat alles met steun van partners.

  1. In elk Actiris-agentschap is er vanaf nu een referent antidiscriminatie.
  2. Binnen Actiris kunnen gespecialiseerde diensten oplossingen op maat bieden voor het vinden van een job.
  3. Meer dan 200 partners van Actiris kunnen werkzoekenden helpen met het laten erkennen van vaardigheden of een diploma, het zoeken van een opleiding, een stage of een job.
  4. Als de werkzoekende met zijn of haar klacht verdere stappen wil ondernemen, zijnUnia, het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen de bevoorrechte partners . Antidiscriminatiedienst Actiris Inclusive kan in dat geval, op vraag, helpen met het opmaken van een dossier.
Bernard Clerfayt, Brussels minister voor Werk & Beroepsopleiding : "Nog veel te vaak horen we alarmerende verhalen over discriminatie, een echte rem op de emancipatie en de ontwikkeling van veel Brusselaars. Dankzij het gratis telefoonnummer 0800 35 089, een contactformulier en een betere coördinatie tussen alle verschillende diensten werken we aan een steeds inclusievere samenleving. Mijn ambitie is om zo veel mogelijk Brusselaars aan het werk te krijgen, los van hun geslacht, hun sociale status of hun cultuur, hun leeftijd, kortom ... al hun verschillen."
Nawal Ben Hamou, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen : "Ik wil Actiris feliciteren voor het lanceren van deze dienst. Die zal veel werkzoekenden die te maken krijgen met de problematiek kunnen begeleiden, discriminatie beter helpen analyseren en aanbevelingen formuleren om discriminatie beter te bestrijden. Als je bekijkt hoe belangrijk de rol van Actiris is op de arbeidsmarkt, het aantal Brusselaars dat via hen een stage of een job vindt, weet je dat deze dienst van enorm belang zal zijn." ​
Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris : "Onze boodschap is: als je te maken krijgt met discriminatie bij het solliciteren, meld het dan! Het is het begin van eender welke oplossing. Voor jezelf, want antidiscriminatiedienst Actiris Inclusive kan je helpen en begeleiden richting een job. Maar het is ook een manier om te voorkomen dat het andere werkzoekenden overkomt. Door discriminatie aan te kaarten, strijd je met ons mee tegen het fenomeen."

Hieronder vindt u twee videogetuigenissen die u vrij mag gebruiken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be