Actiris streeft ernaar om 3.000 jongeren in een NEET-situatie te begeleiden richting werk tegen 2027 in samenwerking met partners

Actiris stelt vandaag haar nieuwe partners voor die zijn geselecteerd om tegen 2027 jongeren in een NEET-situatie (Not in Education, Employment, or Training) te helpen hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Met deze nieuwe partners wil Actiris op 4 jaar tijd 3.000 jongeren ondersteunen.

Jongeren in NEET-situaties zijn een zeer specifieke doelgroep die ver verwijderd is van de arbeidsmarkt en wantrouwend staat tegenover instanties. Om die reden is het belangrijk dat elk begeleidingsprogramma wordt afgestemd op het individuele profiel van de jongere in kwestie. Om in aanmerking te komen voor deelname aan een project bij één van de geselecteerde partners moeten jongeren: in Brussel wonen, tussen 18 en 30 jaar oud zijn, geen werk hebben, geen onderwijs of opleiding volgen en niet onder andere steunmaatregelen van Actiris vallen. Tijdens de looptijd (2019-2022) van het vorige partnerschap voor jongeren in een NEET-situatie hebben Actiris en haar toenmalige partners 2.880 begeleidingen waargemaakt.

Het aantal jongeren tussen 15 en 29 jaar in een NEET-situatie is tussen 2017 en 2021 gedaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19,1% naar 14,2%, met name dankzij de ondersteuning van Actiris en haar partners.

"Na een projectoproep zijn er uiteindelijk 7 partners geselecteerd om ons de komende 4 jaar te ondersteunen in de begeleiding van jongeren in een NEET-situatie. We zijn tevreden dat we een beroep kunnen doen op hun expertise om met deze specifieke doelgroep te werken en hen zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt te brengen", vertelt Cristina Amboli, directrice-generaal van Actiris.

art2work

ART2WORK is een laboratorium voor onderzoek en sociale innovatie met als missie: Brusselse jongeren ondersteunen in hun plek te vinden op de arbeidsmarkt. Dat doen ze aan de hand van verschillende trajecten telkens gefocust op hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar een professionele toekomst. Hun deuren staan open voor jongeren over het hele Brusselse gewest, maar de werking is met name gericht op jongeren in de buurt van het kanaal en de Ninoofsepoort.

Backstage.Network

“NicetoNEETyou” is een programma van de vzw Backstage.Network gericht op het re-mobiliseren en ondersteunen van jongeren in een NEET-situatie. ​ De vereniging promoot een alternatieve en optimistische visie op jongeren, gericht op hun middelen en mogelijkheden. Hun methodologie is gebaseerd op 3 engagementen: een oplossing voor elk type profiel, jongeren inspireren om zichzelf positief te projecteren in de toekomst, en hen duurzaam integreren in de maatschappij en dus op de arbeidsmarkt.

Groep INTRO

Groep INTRO Anderlecht begeleidt jongeren naar een passend professioneel project: werk, studiehervatting of een stage. Ze krijgen een coach toegewezen die samen met hen een route uitstippelt en de drempels onderweg wegwerkt. Hun aanpak is verbindend om jongeren met een hobbelig parcours een plek aan te bieden waar ze hun verhaal kwijt kunnen, terwijl ze zich klaarstomen voor hun professioneel project. Gericht op het versterken van de jongeren, wordt er vertrokken vanuit hun talenten en interesses om hen een duw in de rug te geven dat hun carrière succesvol van start kan laten gaan.

InBrussel

De innovatieve aanpak van InBrussel begint met simulaties van “Job Days”, waarbij de vereniging jongeren rechtstreeks in hun omgeving ontmoet met echte jobaanbiedingen opgesplitst per sector. Hun jobcoaches werken dan nauw samen met de jongeren om hun behoeften, obstakels en barrières te identificeren, evenals de sectoren en beroepen die hen interesseren. Ze stellen een duidelijk actieplan op dat als uitgangspunt dient om te beginnen met solliciteren.

Ze bieden ook ondersteuning na hun tewerkstelling voor een periode van minimaal 6 maanden, waarbij een voortdurende opvolging wordt gegarandeerd om de integratie en professionele ontwikkeling van jonge kandidaten te bevorderen. In het kader van het NEET-project zet Inbrussel zich in om elke deelnemer een uitgebreide en persoonlijke ondersteuning te bieden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en erin slagen om zich te integreren op de arbeidsmarkt.

Infor Jeunes Bruxelles

De gloednieuwe Trec-One Jobcoachingservice van Infor Jeunes Bruxelles biedt individuele ondersteuning aan jongeren in een NEET-situatie bij hun zoektocht naar werk. Vanaf de eerste ontmoeting werkt de jobcoach aan het stabiliseren van de situatie van de jongere, zodat hij of zij in alle sereniteit het integratieproject kan uitwerken, aan het zelfvertrouwen kan werken en over de nodige instrumenten kan beschikken. Eens het project gedefinieerd is, begeleidt de jobcoach de jongere bij alle stappen die nodig zijn om het te realiseren.

Aangezien deze dienst deel uitmaakt van een ruimer verenigingsproject, kunnen de jongeren ook rekenen op de steun van de andere diensten van Infor Jeunes Bruxelles: de algemene informatiedienst en de dienst onderwijs- en beroepskeuzebegeleiding. De jobcoaches organiseren ook groepsworkshops: een cv opstellen, voorbereiding op sollicitatiegesprekken, bezoeken aan opleidingscentra, loopbaandagen, enz. om de individuele begeleiding te ondersteunen. ​

JES

JES ASBL is een jeugdorganisatie dat jongeren in Brussel ondersteunt op o.a vlak van werk. Specifiek voor jongeren in een NEET situatie maken ze gebruik van hun lokaal netwerk van straathoekwerkers en jeugddiensten om actief op te zoek gaan naar deze jongeren. Samen met een jobcoach wordt er gewerkt aan hun basiscompetenties en kunnen ze individuele- en groepssessies volgen met peers. Het finaal doel voor ogen van het traject is een duurzame match te voorzien tussen jongeren en een geëngageerde werkgever die begeleiding op de werkvloer voorziet. Hiervoor wordt een netwerkcoach ingeschakeld die specifieke opportuniteiten screent en events opzet om werkgevers samen te brengen met jongeren. Op die manier biedt JES jongeren een blijvend toekomstperspectief.

OrientaEuro

OrientaEuro biedt een begeleidingsprogramma aan in het Frans, Engels of Spaans op verschillende locaties in Brussel (Etterbeek, Kunst-Wet en Molenbeek). Hun programma omvat individuele coaching, de mogelijkheid om kleine betaalde projecten uit te voeren via het “RingTwice”-platform (een projectpartner), interactie binnen partnerbedrijven en een follow-upfase zodra de jongere een gedefinieerd project heeft.

Het Beroepenpunt is in het kader van haar dagelijkse taken ook gemachtigd om volledig anoniem en zonder afspraak jongeren in een NEET-situatie te ontvangen om hen naar één van de partners van Actiris door te verwijzen.


De projectoproep kadert in de prioriteiten van het nieuwe ESF+ programma 2021-2027, namelijk werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt af staan te integreren in kwaliteitsbanen en is ook in lijn met de strategische doelstellingen van het huidig beheerscontract 2023-2027:

  • Een doelgericht en aangepast aanbod van diensten aanbieden om mensen aan het werk te helpen
  • De langdurige werkloosheid helpen verminderen om de werkgelegenheidsgraad te verhogen

Actiris investeert jaarlijks €1.650.000 in de partnerschappen rond NEET's, in cofinanciëring met ESF+. De overeenkomsten tussen de geselecteerde projecten en Actiris lopen van 1 januari 2024 tot 31 december 2027. Op het einde van de overeenkomstperiode zal er een evaluatie plaatsvinden gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve verwezenlijkingen van de begeleidingen.

Nora Ed-Daoui

Nora Ed-Daoui

Woordvoerster, Actiris

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be