Werkloosheid in Brussels Gewest stijgt licht in februari

Werkloosheid in Brussels Gewest stijgt licht in februari

Jongeren zijn grootste slachtoffers van de crisis

 

Eind februari telde het Brussels Gewest 90.413 werkzoekenden. Dat zijn er 1.728 meer dan in februari 2020 (+1,9%). Net als in januari stellen we een sterkere stijging vast onder het aantal jonge werkzoekenden. Eind februari staan 9.353 jongeren ingeschreven als werkzoekende in het Brussels Gewest, 657 meer dan in dezelfde maand vorig jaar (+7,6%).

 

 

Download hieronder het volledige persbericht

202102_Persbericht Actiris.pdf 701 KB

 

 

 

 

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel