Vrouwen nog te vaak slachtoffer van discriminatie op de arbeidsmarkt

Op 8 maart 2018, internationale dag voor de rechten van de vrouw, wil Actiris de aandacht vestigen op de discriminatie waarvan vrouwen nog te vaak het slachtoffer zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wil Actiris dieper ingaan op de diensten en oplossingen die zijn dienst “Diversiteit” gratis aan ondernemingen biedt om discriminatie tegen te gaan.

De overgrote meerderheid (69%) van personen die melding maakt van discriminatie op het werk zijn vrouwen, zo blijkt uit het laatste rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Meer dan een melding op drie (38%) gaat over discriminatie door zwangerschap. De meldingen van mannen gaan het vaakst over de rekruterings- en selectieprocedures. Vrouwen gaven dan weer aan dat ze systematische discriminatie ervaren doorheen het hele tewerkstellingsproces. Zij contacteerden het Instituut in verband met hun ontslag, de niet-verlenging van een contract van bepaalde duur, hun werkomstandigheden, hun verloning en rekruterings- en selectievoorwaarden.

Deze zorgwekkende cijfers tonen aan dat er nog heel wat inspanningen te leveren zijn om genderdiscriminatie op de werkvloer weg te krijgen. We nodigen daarom zowel werkgevers als werknemers uit om beroep te doen op onze diensten om samen oplossingen te vinden. Strijden tegen alle vormen van discriminatie zit in het DNA van Actiris”, reageert directeur-generaal van Actiris Grégor Chapelle. Niet alle gevallen van discriminatie zijn bewust of vrijwillig. En niet iedereen is op de hoogte van zijn of haar rechten. Vrouwen neigen ook soms naar zelfdiscriminatie: zo stelt de helft van de zwangere vrouwen op zoek naar een job zich geen kandidaat meer. Een op drie vrouwen denkt dat dat geen nut heeft.

Om diversiteit, en dus ook de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, op de arbeidsmarkt te ondersteunen, beschikt Actiris over een dienst “Diversiteit”, die met Brusselse werkgevers concrete actieplannen uitwerkt. “De term ‘diversiteit’ omvat meerdere aspecten: origine, leeftijd, handicap, opleidingsniveau en gender. Vaak worden deze eigenschappen ook gecombineerd. Met een beetje aandacht kunnen ze een echte rijkdom worden voor een onderneming”, benadrukt Cathy Van Remoortere, Directrice van de dienst Diversiteit bij Actiris.

De Université libre de Bruxelles (ULB), die op dit moment samen met Actiris een diversiteitsplan uitwerkt, heeft al een maatregel op poten gezet die als voorbeeld kan beschouwd worden als het op gelijkheid tussen vrouwen en mannen aankomt: de “waterval”(cascade)-maatregel. Met die maatregel wil de universiteit het evenwicht tussen mannen en vrouwen bij de vooruitgang in hun academische carrière beter bewaren. Sinds het academiejaar 2016-2017 waakt de ULB erover dat de verhouding vrouwen/mannen bij promoties op zijn minst gelijk is aan dezelfde verhouding op het vorige niveau van de carrière. De maatregel wordt toegepast bij de promotie naar hoogleraar en gewoon hoogleraar. Concreet betekent dat: als over de hele universiteit heen op het niveau “n-1” (bijvoorbeeld ‘docent’) vrouwen 33% van het personeelsbestand uitmaken, moet minstens 33% van iedereen die dat jaar promoveert naar niveau “n” (bijvoorbeeld ‘hoogleraar’) vrouw zijn.

Een ander goed voorbeeld uit de praktijk vinden we bij een werkgever die al een “diversiteitslabel” behaalde: BNP Paribas Fortis. Zij organiseren discussieworkshops tussen moeders die uit zwangerschapsverlof komen. Daarbij wordt ook het management gesensibiliseerd voor terugkomst uit moederschaps- en vaderschapsverlof, met een focus op de veranderingen in het levensritme die daarbij kunnen komen kijken.

Ook bij Accenture, dat samen met Actiris een diversiteitsplan uitwerkte, zetten ze zich in voor meer gelijkheid op de werkvloer: volgens hun recent “Getting to Equal”-onderzoek zorgt de creatie van een echte gelijkheidscultuur voor een volledige bevrijding van het potentieel van vrouwen en kan iedereen daarbinnen vooruitgang boeken en bloeien. “Om vrouwen binnen onze onderneming te inspireren, stimuleren we hen zo veel mogelijk om met andere vrouwelijke collega’s die als ‘model’ beschouwd worden van gedachten te wisselen. Zij kunnen dan hun ervaring rond persoonlijke ontwikkeling delen en anderen aanmoedigen om hun eigen krachten en leadershipstijl te ontwikkelen. We zijn daarnaast ook heel sterk bezig met het evenwicht tussen persoonlijk leven en een boeiende professionele carrière, en schenken extra aandacht voor flexibiliteit op de werkvloer.”, klinkt het bij Accenture.

Actiris moedigt alle ondernemingen aan om ook aan de slag te gaan met zulke voorbeelden. Om hen bij te staan met inspiratie en te helpen bij het uitwerken van ideeën, kunnen de diversiteitsconsulenten van Actiris Brusselse ondernemingen gratis begeleiden bij het uitwerken van een diversiteitsplan. Dat plan geeft structuur aan concrete acties rond bijvoorbeeld personeelsbeleid of interne en externe communicatie.

 

Steun tot 10.000 euro

Actiris kan financieel tot 50% tussenkomen bij de kosten van acties die voorzien worden binnen een diversiteitsplan, met een plafond van 10 000 euro. Na twee jaar wordt het in de praktijk brengen van een diversiteitsplan geëvalueerd. Als die evaluatie positief is, kan de onderneming een diversiteitslabel krijgen van het Brussels Gewest.

Download het volledige persbericht (PDF)

PDF - 297 Kb

Anaïs Sorée

Porte-parole / Woordvoerder, Actiris

Jan Gatz

Woordvoerder / Porte-parole, Actiris

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be