Voor het eerst werken er meer dan 50 000 Brusselaars in Vlaanderen

Brusselaars steken meer en meer de gewestgrenzen over voor hun werk. En dat gebeurt het vaakst in noordelijke richting. Vandaag werken er 50 000 Brusselaars in Vlaanderen: een record. Een soort leegloop? Integendeel, want er werken ook meer Brusselaars in Brussel zelf dan ooit tevoren.

Vandaag pendelen 77 000 Brusselaars elke dag naar een ander gewest om er te gaan werken, blijkt uit de laatste cijfers van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), gepubliceerd door FOD Economie. Dat zijn er 10 000 meer dan 5 jaar geleden. De uitgaande pendel, dat is het aantal Brusselaars dat gaat werken in Vlaanderen en Wallonië, steeg met 15% tussen 2012 en 2017.

Het leeuwendeel van de Brusselse pendelaars trekt naar Vlaanderen voor werk. In 2017 ging het om 51 000 Brusselaars. Dat is meteen de eerste keer dat de symbolische grens van 50 000 overschreden wordt. Dat record gaat gepaard met een stijging van 12% in de laatste vijf jaar, oftewel 5 000 personen.

Evolutie van de uitgaande Brusselse pendel (BHG) naar Vlaanderen en Wallonië, 2000-2017

Bron: FOD Economie - Statbel (EAK), berekeningen Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding

 

Aan de andere kant is de inkomende pendel, dat is het aandeel Walen en Vlamingen dat in Brussel komt werken, gekrompen met 2,7% in de periode 2012-2017. In diezelfde periode steeg de Brusselse interne werkgelegenheid met 1,6%. Die groei kwam vooral de Brusselse werknemers ten goede, want hun aantal nam toe met 6,2%. Het inkomende pendelpercentage ligt in 2017 met 48,9% lager dan in 2012 (21,1%). Concreet betekent dit dat 48,9% van de jobs in Brussel uitgeoefend wordt door een Vlaming of Waal, waar dat vijf jaar geleden nog 51,1% was. Gedurende heel lange tijd werden de jobs in Brussel door pendelaars ingevuld. Sinds 2015 is die trend omgekeerd.

Evolutie van de interne werkgelegenheid volgens woonplaats (2012-2017)

Bron: FOD Economie - Statbel (EAK), berekeningen Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding

 “In Brussel is de tewerkstellingsgraad 56,2%. Dat is het hoogste niveau sinds de oprichting van het gewest in 1989. De nieuwe resultaten die FOD Economie uitbracht bevestigen dat de stijging niet enkel te wijten is aan het feit dat meer en meer Brusselaars in de andere Gewesten gaan werken, maar ook aan het feit meer en meer Brusselaars jobs hebben die vroeger door pendelaars ingevuld werden. Je kan dus spreken van een ‘herlokalisering’ van de tewerkstelling. En meer Brusselaars aan het werk helpen is de missie van Actiris. Het werk dat onze teams leveren werpt dus zijn vruchten af”, stelt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.
 "Dit recordaantal tewerkgestelde Brusselaars is inderdaad iets om trots op te zijn, maar er is nog werk aan de winkel", stelt Brussels minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin. "Rome is niet op een dag gebouwd. De jongeren die op de arbeidsmarkt komen moesten beter opgeleid zijn. 20% van hen die zich jaarlijks inschrijven, heeft geen diploma secundair onderwijs. We moeten werken aan taalverwerving, vakbeheersing en diploma's halen. Voorts zitten we met een grote mismatch, anders gezegd een gebrek aan overeenstemming, tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt."

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be