VDAB Brussel en Actiris investeren in laptops om digitale kloof te dichten

Actiris en VDAB Brussel stellen 204 laptops ter beschikking van de Brusselse opleidingsorganisaties die in opdracht van VDAB Brussel beroepsopleidingen of beroepsoriëntaties organiseren. De coronacrisis stelt de digitale kloof bij heel wat werkzoekenden op scherp. Werkzoekenden zonder eigen computer of de juiste digitale competenties worden benadeeld in het zoeken naar een job én het volgen van een beroepsopleiding, aangezien heel wat opleidingen vandaag digitaal en vanop afstand worden georganiseerd. Actiris en VDAB Brussel slaan daarom de handen in elkaar en werken een kordaat ondersteuningsaanbod uit.

 

Eind december lanceerde VDAB Brussel een oproep aan zijn opleidingspartners (centra die beroepsopleidingen organiseren in opdracht van VDAB Brussel). Welke partners hebben laptops tekort om hun opleidingen digitaal verder te zetten voor elke ingeschreven werkzoekende? Een oproep die er niet zomaar kwam, zegt Geert Pauwels, directeur van VDAB Brussel: “We horen van onze mensen op het terrein dat ze de digitale kloof voelen en dat veel werkzoekenden hun opleidingen niet digitaal kunnen verder zetten omdat ze geen eigen computer hebben. Daarom kwamen we in actie.”

Negen opleidingspartners gaven een positief antwoord en tekenden enthousiast in op de oproep, goed voor een vraag van 169 laptops. Laptops die VDAB Brussel samen met Actiris heeft aangekocht en onder de partners zal verdelen. De partners stellen de laptops op hun beurt ter beschikking aan werkzoekenden zonder persoonlijke computer die bij hen in opleiding zijn. Of ze gebruiken de laptops om de digitale competenties van hun cursisten te versterken. 

De overige 35 laptops worden voorbehouden voor nieuwe projecten, specifiek gericht naar kortgeschoolde Brusselse werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben meer dan ooit nood aan het bijspijkeren van hun digitale vaardigheden. VDAB Brussel en Actiris hebben hiervoor de projectoproep ‘Laagdrempelig Aanbod Brussel’ lopen. “Nu de werkloosheid stijgt, is het van cruciaal belang dat we oplossingen vinden voor alle hindernissen in de zoektocht naar werk. Een digitale opleiding zou geen hindernis meer mogen zijn, voor geen enkele werkzoekende”, zegt Caroline Mancel, adjunct-directeur-generaal van Actiris.

Voor de aankoop van de laptops is €180.000 uitgetrokken, een budget dat door de Brusselse regering werd vrijgemaakt in het kader van het Covidrelanceplan. Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt: “In deze periode waarin de economische activiteit afneemt, roep ik alle Brusselaars op om deze tijd te benutten om opleidingen te volgen, hun competenties te verbeteren en hun cv aan te vullen. De gezondheidscontext dwingt ons echter om steeds meer opleidingen op afstand uit te werken die beschikbaar zijn via de computer. En de onderwijswereld heeft zich eveneens aangepast aan de moderne digitale technologieën en alle voordelen die zij bieden. Er zijn dan ook steeds meer stagiairs die een computer nodig hebben om hun opleiding te kunnen voortzetten. De toegang tot performant IT-materiaal wordt aldus een recht dat wij moeten waarborgen aan werkzoekenden in opleiding."

De laptops worden in februari aan de opleidingspartners overhandigd, waaronder Groep INTRO. Zij organiseren onder meer een schoonmaakopleiding. “Tijdens de lockdown probeerden we een deel van de lessen te vervangen door video’s, maar al snel werd duidelijk dat veel werkzoekenden moeite hadden om met video’s aan de slag te gaan of om digitale lessen te volgen, omdat ze vaak enkel een gsm hebben. Deze laptops verzekeren ons dat we onze lessen nu maximaal digitaal kunnen verderzetten, wat er de komende maanden ook gebeurt. Plus, dankzij de laptops kunnen we van bij de start inzetten op het vergroten van hun digitale vaardigheden”, zegt Annemie Vandenhende, coördinator van Groep INTRO in Brussel. 

Persbericht Laptops Actiris - VDAB Brussel.pdf

PDF - 661 Kb
Sean Vanonckelen

Sean Vanonckelen

Woordvoerder Actiris

Natalia Paridaens

Communicatieverantwoordelijke VDAB

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be