Uitreiking van de diversiteitslabels 2018: recordaantal bedrijven met een label

22 Brusselse werkgevers ontvangen deze vrijdag een diversiteitslabel voor hun inspanningen in de strijd tegen discriminatie.

Wie zijn de laureaten van 2018 ?

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Accenture, internationaal adviesbureau rond consulting en technologie

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Alpha-Signes, opleidingscentrum voor slechthorenden en doven 

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ APEF, Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Audi Brussels, Duits producent van sportieve luxewagens

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Aylin, dienstenchequebedrijf

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ BDE Group, informaticabedrijf

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Belga Queen, restaurant en brasserie

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Blue Pepper, groothandel in voeding

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ BNP Paribas Securities Services, bedrijf in de banksector

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Bpost, postbedrijf 

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ ENGIE-Cofely, energiebedrijf

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ FIX vzw, sociaal economisch bedrijf

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Manufast, bedrijf voor aangepaste tewerkstelling

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ McDonald’s-La Bourse, fastfoodrestaurant

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Multijobs, bedrijf voor socio-professionele inschakeling

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ L'Ouvroir, bedrijf voor aangepaste tewerkstelling

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Plateau 96, bedrijf in de non-profitsector

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Sint-Goedele Brussel vzw, bedrijf in de non-profitsector

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ SASB – SAB, Service d’Action Sociale Bruxellois

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Start People Services, dienstenchequebedrijf

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ TRAVIE, bedrijf voor aangepaste tewerkstelling

- ​ ​ ​ ​ ​ ​ Trias, niet-gouvernementele organisatie

 

Deze 22 bedrijven hebben, met behulp van Actiris, een diversiteitsplan opgesteld en uitgevoerd. Dat plan omvat een lijst van acties om de diversiteit op de werkvloer te verbeteren. 

Olivier Daubresse, HR-verantwoordelijke van twee restaurants van McDonald’s in Brussel, en winnaar van een diversiteitslabel in 2018, getuigt: ‘Het personeel in de twee restaurants telt meer dan 50 verschillende origines. We werken ook met vluchtelingen of met personen met een handicap. Dat vraagt wat meer inspanning, maar biedt ook heel wat rijkdom. Je leert de andere beter kennen.’
Het dienstenchequebedrijf Aylin, krijgt dit jaar voor de derde keer een diversiteitslabel. ‘De diversiteit is echt een verrijking voor ons bedrijf,’ getuigt Raphaël Galvanin, verantwoordelijke van Aylin. Sinds 2007 werkt hij samen met de dienst Diversiteit van Actiris rond de diversiteitspolitiek. Momenteel wordt er gewerkt aan een vierde plan. 
Damien Loggh, directeur van l’Ouvroir getuigt ook. ‘Als bedrijf voor aangepast werk draait onze core business vaak rond handicaps, een van de pijlers van ons diversiteitsplan. Aangezien meer dan drie vierde van de medewerkers een handicap heeft, dachten we sowieso 10/10 te scoren op dat vlak. Maar het diversiteitsplan van Actiris heeft ons doen inzien dat het steeds om dezelfde handicap ging, en vaak ook voor dezelfde functie: productiemedewerkers. We hebben dus besloten om diversiteit op dat vlak aan te pakken door ook dove en blinde mensen aan te werven. En we hebben ook iemand met een handicap aangenomen voor een administratieve functie.’
‘De gelabelde bedrijven zijn rolmodellen voor alle andere ondernemingen die zich nog niet geëngageerd hebben op vlak van diversiteit, die diversiteit nog niet zien als een economische meerwaarde. Het is de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven om bij te dragen aan een meer gelijke samenleving,’ legt Didier Gosuin uit, Brussels Minister voor Werk en Economie.
Cathy Van Remoortere, Directrice van de Directie van Onafhankelijke Diensten van Actiris, vertelt: ‘We bereiken de kaap van 120 diversiteitslabels en zijn daar heel blij om. In totaal begeleidt onze dienst Diversiteit meer dan 96 bedrijven in de privésector, goed voor 51 951 medewerkers. We raden alle andere bedrijven aan om ook werk te maken van een diversiteits- en anti-discriminatiepolitiek. Diversiteit is meerwaarde op sociaal, menselijk, management en economisch vlak.’
Soumia Malinbaum, Erevoorzitter van de Franse Vereniging van Diversiteitsmanagers en Business Development Manager bij Keyrus is ook aanwezig op de uitreiking van de diversiteitslabels: ‘Diversiteit is een hefboom voor duurzame groei. Diversiteit is nog nooit zo essentieel geweest als antwoord op de sociale en maatschappelijke uitdagingen van morgen.’
Jacques Spelkens, Head of CR Benelux bij ENGIE getuigt ook over de meerwaarde van diversiteit voor het bedrijf : ‘Voor mij maakt diversiteit deel uit van de globale verantwoordelijkheden van een bedrijf. Een bedrijf staat niet alleen, het maakt deel uit van een samenleving.’

Hoe krijg je een diversiteitslabel ?

Stap 1

Eerst wordt er een stand van zaken van de huidige diversiteit en het beleid daarrond binnen de onderneming opgemaakt: een soort ‘foto’ van de huidige situatie.

Stap 2

Vervolgens wordt nagedacht over mogelijke acties om de discriminatie van kwetsbare groepen (op basis van origine, leeftijd, handicap, scholingsgraad en geslacht) te verminderen. Hierbij wordt gedacht aan uiteenlopende domeinen: rekrutering en selectie, personeelsbeleid, interne communicatie en externe positionering.

Stap 3

Na twee jaar wordt het diversiteitsplan geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie, kan het bedrijf een label aanvragen bij het Gewest. Dat label wordt overhandigd door de Brusselse Minister voor Werk aan alle werkgevers die diversiteit in hun onderneming herkennen, respecteren en valoriseren. Het label is twee jaar geldig en kan gedurende die periode door de werkgever vrij gebruikt worden voor communicatie. Een verlenging is mogelijk bij een positieve evaluatie. 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be