Transport- en logistieksector hard getroffen door coronavirus, maar op ongelijke wijze

Met failliet van bagageafhandelaar Swissport alleen al verdwenen 1500 jobs

De coronacrisis heeft in sommige delen van de transport- en logistieksector harder toegeslagen dan in andere. View.brussels brengt vandaag een analyse uit met een stand van zaken en de toekomstperspectieven voor de sector.

Van alle jobs die in 2020 verloren gingen in het Brussels gewest en de rand, kwamen 30,5% (1.901) uit de transport- en logistieksector. Het failliet van Swissport Belgium had de grootste gevolgen: 1.500 banen waren in één klap weg.

Maar de gevolgen van de coronacrisis binnen de sector hingen sterk af van soort economische activiteit. De luchthaven van Zaventem, privébusvervoer, met name autobussen, hebben bijvoorbeeld sterk geleden onder de lockdown en andere maatregelen tegen het coronavirus. 29% van de zaakvoerders in het wegvervoer voor personen zegt dicht tegen het failliet te staan. Dat is meer dan in de horeca (23%), ook een sector waar het virus hard toesloeg. Luchttransport en luchtvrachtvervoer zagen dan weer een toename in hun activiteit, vooral dankzij de toename van online aankopen.

Transport en logistiek, een erg belangrijke sector voor Brussel

Voor de crisis was de sector goed voor bijna 30.000 arbeidsplaatsen in Brussel en de rand. In het hele gebied in en rond de hoofdstad groeide de sector elk jaar met 2% en binnen het Brussels gewest alleen zelfs met 4,1%. Het is dus een erg dynamische sector met veel potentieel voor midden- en kortgeschoolde werknemers. En ook voor personen van buitenlandse (niet-EU) origine, die vandaag binnen Brussel goed zijn voor 59% van de werknemers in de sector.

Aantal werkzoekenden stabiel gebleven

Het Brussels gewest telt gemiddeld 10.000 werkzoekenden per maand voor de transport- en logistieksector. Hun aantal is relatief stabiel gebleven tijdens de crisis: in 2021 is hun aantal licht gestegen (1,2%) vergeleken met 2019.

In 2020 waren er 4,1% minder vacatures dan in 2019, maar in 2021 zocht de sector opnieuw veel arbeidskrachten: het aantal vacatures verviervoudigde (+318%). Zo werden er bijvoorbeeld meer dan 2.000 vrachtwagenchauffeurs gezocht dit jaar.

1 werknemer op 3 tijdelijk werkloos in april 2020

Binnen het Brussels gewest vroegen 4.169 werknemers uit de transport- en logistieke sector tijdelijke werkloosheid aan in april 2020. Dat is een derde van het totale aantal werknemers. Hun aantal ging tijdens het jaar op en neer met de coronagolven en bereikte in september 2020 zijn laagste punt met 1.575 personen, nog altijd 5,8% van het totale aantal tijdelijk werkloze werknemers in Brussel op dat moment. In april 2021 was opnieuw 13% van de werknemers in de sector tijdelijk werkloos, oftewel 5% van alle tijdelijk werklozen in Brussel.

Ook het overbruggingsrecht werd massaal gebruikt: 70% van de zelfstandigen in de sector deden er beroep op het moment waarop de crisis het hardste toesloeg, in april 2020. Dat is meer dan bij alle zelfstandigen, van wie 56,8% het overbruggingsrecht gebruikte.

 

Download hieronder de volledige analyse

2021-11-view-brussels-Focus transport en logistiek_compressed.pdf

PDF - 2.1 Mb
Jan Gatz

Jan Gatz

Woordvoerder/Porte-parole, Actiris

 


Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be