Een nieuwe crèche die nét iets anders is

Publiek en privé slaan handen in elkaar voor tewerkstelling & tegen armoede

De vzw Kinderdagverblijf van Actiris opent vandaag een nieuwe locatie in Brussel. De nieuwe crèche komt het tekort aan kwaliteitsvolle plaatsen voor minderbedeelde kinderen tegemoet. Bovendien kunnen hun werkzoekende ouders zo gaan solliciteren of een opleiding volgen. Het project zag het licht dankzij een samenwerking tussen Actiris en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Voor veel jonge ouders is het moeilijk om te beginnen werken als ze nog geen kinderopvang hebben kunnen regelen. Zoeken naar werk en solliciteren is niet eenvoudig met een kind onder de arm. Het probleem is nog groter bij eenoudergezinnen, waar in de meeste gevallen de moeder gezinshoofd is. Het gebrek aan plaatsen in Brussel is groot. Volgens de laatste cijfers van het ONE (l'Office de la naissance et de l'enfance) is er ongeveer 1 plek per 3 kinderen van 0 tot 2,5 jaar, met sterke verschillen van gemeente tot gemeente. Volgens een andere demografische schatting gaat het om een tekort van 20 000 plaatsen. Daar komt dan nog bij dat de tarieven vaak hoog liggen en de uurroosters weinig flexibel zijn. Een uitdaging van omvang.

Werkloosheid heeft een grote impact op de situatie van kinderen. Maar liefst 40% van de Brusselse kinderen leeft in armoede. Een job vinden is vaak de eerste stap voor zulke gezinnen om uit de armoede te ontsnappen. Kwaliteitsvolle kinderopvang voor hun jonge kinderen kan ouders de opstap geven die ze nodig hebben. Het is in dat licht dat een samenwerking tussen het Kinderdagverblijf van Actiris en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, op poten werd gezet. Dat fonds stelt aanzienlijke middelen ter beschikking van organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen of die actie ondernemen tegen armoede.

De publiek-private samenwerking, die 10 jaar zal lopen, heeft geleid tot een nieuwe opvang, ingewijd op 28 januari. Het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes komt tussen voor 50% van de werkingskosten. Op jaarbasis kost het openhouden van een crèche om en bij de 1 miljoen euro.

 

Een crèche met speciale diensten

De crèche ontvangt baby's van 0 tot 3 jaar van werkzoekenden ingeschreven bij Actiris of die net een job gevonden hebben. Er is een dringende opvang van 7 tot 18 uur. Een kindje kan tussen één uur en 3 maanden blijven tot een duurzame oplossing gevonden is. De crèche heeft goed geschoold en voldoende personeel (1 opvoedster per 4 kinderen gemiddeld). Dat is nog beter dan wat ONE en Kind & Gezin vragen.

Een andere bijzonderheid zijn de tarieven. Die zijn aangepast aan het inkomen van de ouders. Voor enkele uren kan het tarief gaan van 1 tot 4,5€, afhankelijk van de duur en van 4,1 tot 6€ per dag als de mama of papa net begonnen is met werken. Na 6 weken wordt het tarief herberekend op basis van het inkomen van de ouders. Luiers, verzorgingsproducten en maaltijden worden door de crèche voorzien.

Het gaat om de vierde locatie van de vzw Kinderdagverblijf van Actiris. Een broodnodige steun om opnieuw aan te knopen met de arbeidsmarkt. Nathalie is mama van 3 kinderen van 6 maanden, 7 jaar en 11 jaar. Alle drie hebben ze in het Kinderdagverblijf Actiris van gezeten. Ze deelt haar opvallende situatie:

Na mijn moederschapsverlof ging ik elke keer werken. Dat was telkens weer een periode vol spanning. Telkens weer zorgen maken over of ik wel een plaats ging vinden voor mijn baby op zo'n korte tijd. Een plek waar hij zich goed zou voelen. Ik werd verdeeld tussen mijn zin om te gaan werken en mijn taken als mama. Door het gebrek aan oplossingen kwam ik bij Actiris terecht. Aangezien het dringend was, heeft de vzw Kinderdagverblijf van Actiris mij binnen de week gecontacteerd en is alles snel gegaan. Uiteindelijk heb ik deze heel dierbare hulp gehad voor mijn drie kinderen. Dankzij het professionalisme en de inzet van de teams die er werken, kon ik elke dag gaan werken met een gerust hart.

Nog een andere getuigenis, van Géraldine, mama van Sami. Zij kon haar start-up lanceren dankzij het Kinderdagverblijf van Actiris.

Ik was 4 jaar naailerares op interimbasis. De lerares die ik verving kwam uiteindelijk terug en ik werd werkloos, terwijl ik 5 maanden zwanger was. Het was onmogelijk om een andere job te vinden. Sami werd geboren. Toen hij 8 maanden oud was, wilde ik terug aan de slag. Ik contacteerde crèches, maar het antwoord was altijd hetzelfde: er is geen plaats. Tijdens een gesprek bij Actiris, sprak een consulente me dan van het Kinderdagverblijf. Sami kreeg een plek en ik kon een opleiding volgen. Het avontuur begon en ik startte met mijn eigen onderneming. Zonder het Kinderdagverblijf was dat nooit mogelijk geweest!

Voordien konden de 3 crèches van Actiris (2 in Molenbeek en 1 in Sint-Joost) 800 kinderen per jaar ontvangen, 1 000 als je ook de 14 partnercrèches die Actiris en het Europees Sociaal Fonds cofinancieren, en de 105 plaatsen die zij bieden meerekent . Dankzij 42 extra plaatsen in de nieuwe crèche, zullen er elk jaar 200 kinderen meer opgevangen kunnen worden. Goed nieuws dus voor honderden gezinnen.


Het Kinderdagverblijf van Actiris in enkele cijfers:

  • Geboren in 1992
  • 10 000 verschillende kindjes over de vloer gekregen
  • 800 kinderen per jaar
  • 90% blijft uiteindelijk langer dan 3 maanden

 

EMBARGO tot 28 januari om 11.30 uur

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be