Een andere kijk op discriminatie

Een andere kijk op discriminatie

Thematische lunch over intersectionaliteit, georganiseerd door de dienst Diversiteit van Actiris

Het aantal gemelde gevallen van werkgerelateerde discriminatie steeg in 2017 met 13%, volgens cijfers van Unia, het Centrum voor gelijke kansen. Meer dan 27% van de werkgerelateerde discriminatie ging over racisme, 20,7% over een handicap en 15,7% over leeftijd. Cijfers die duidelijk wijzen op de problematiek rond discriminatie op de arbeidsmarkt.

Eigenlijk wordt iemand zelden gediscrimineerd op basis van één enkele eigenschap, maar op basis van meerdere kenmerken, die vaak door elkaar lopen. Discriminerende factoren zoals leeftijd, geslacht, origine, enz. overlappen elkaar, versterken de ervaren discriminatie, en bemoeilijken de toegang tot de arbeidsmarkt nog meer. Dat is de vaststelling die aan de basis lag van het begrip “intersectionaliteit”.

Om beter te kunnen begrijpen welke rol deze ‘gekruiste’ discriminatie speelt op de Brusselse arbeidsmarkt, heeft Actiris een studie besteld bij het Centre for Intersectional Justice (CIJ). Emilia Roig, oprichtster en directrice van CIJ, zal op 22 november 2018 die nieuwe studie voorstellen tijdens de lunch “Een andere kijk op discriminatie”.

Tijdens het tweede deel van de lunch krijgen de specialisten van het terrein het woord. Met hun ervaring geven ze het publiek een inzicht in concrete gevallen van gekruiste discriminatie. Ze zullen ook stilstaan bij het belang van meldingen van discriminatie door slachtoffers en getuigen en toelichting geven bij gevelde vonnissen binnen de rechtspraak.

Programma:

Story image
Story image

Praktische informatie:

wanneer ?
Donderdag 22 november 2018 van 12.15 tot 14.00

Waar ?
Factory Forty, Oude Vijversstraat, 40 | 1190 Brussel, België

Toegang voor personen met beperkte mobiliteit

Om praktische redenen willen wij u vragen uw aanwezigheid voor 20 november
​ te bevestigen.

 

 

Ontdek hieronder de volledige studie van het CIJ en de brochure die tijdens de studielunch uitgedeeld werd

CIJ - Rapport - De rol van intersectionaliteit in het bestrijden van discriminatie-compressed.pdf 2 MB

 

Brochure themalunch intersectionaliteit Actiris.pdf 267 KB

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel