Oproep aan werkgevers: laat 6.000 jongeren een First Stage volgen

Actiris vraagt werkgevers om jongeren een cruciale eerste werkervaring aan te bieden

 

Sinds de start van de coronacrisis is het aantal First Stages met 30% gedaald. De stages bieden jongeren nochtans een eerste werkervaring aan, cruciaal in hun zoektocht naar werk. Actiris lanceert daarom een oproep aan de 38.000 Brusselse werkgevers: werf ook in deze moeilijke tijden stagiairs aan.

De oproep is gericht aan werkgevers die jongeren in deze coronacrisis willen helpen om hun eerste arbeidsstappen te zetten: geef hen een kans via de First Stages! De stages maken deel uit van de Jongerengarantie van Actiris: we engageren ons om elke werkzoekende jonger dan 30 jaar een kwaliteitsvolle job, opleiding of stage aan te bieden binnen de 6 maanden na het afronden van hun studies of het verliezen van hun vorige baan.

Vandaag zijn in het Brussels Gewest bijna 9.000 werkzoekenden jonger dan 25, ofwel 10% van alle Brusselse werkzoekenden. In april 2021 is de jeugdwerkloosheid met 6,4% toegenomen in vergelijking met april 2020. Jongeren zullen in de toekomst ook concurrentie krijgen van een nieuwe groep van werkzoekenden mét werkervaring die het slachtoffer zijn geworden van de coronacrisis.

Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris, legt uit: “Actiris schat dat 6.185 jongeren in aanmerking komen voor een First Stage, terwijl we op dit moment 700 stageplaatsen kunnen aanbieden. Dat zijn er 30% minder dan voor de crisis. ​ We geloven dat jongeren bewezen hebben dat ze tijdens deze crisis ongelooflijk solidair zijn geweest met de oudere generaties, en dat het nu aan ons is om solidair te zijn met hen. Actiris vraagt de werkgevers daarom om deze optie te overwegen: als één Brusselse werkgever op de zes een First stagiair zou aannemen, dan zou een groot deel van de jonge werkzoekenden in Brussel ofwel aan het werk zijn ofwel een relevante werkervaring aan het opdoen zijn.”

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, vult aan: “De First Stages zijn een springplank naar werk en een uitgelezen kans om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ze laten jongeren toe om een eerste professionele ervaring op te doen die meteen een extra toef vormt op hun CV. Twee derde van de First stagiairs vindt trouwens een job na het afronden van hun stage. De bal ligt nu in het kamp van de werkgevers in zowel de private als publieke sector.

Welke voordelen voor de werkgevers?

De Brusselse werkgevers die deelnemen aan het First programma bieden jongeren een werkervaring en een vorming in hun bedrijf of organisatie aan. De werkgever betaalt de jongere een vergoeding van €200 bruto per maand. Die wordt aangevuld met een uitkering van €26,85 bruto per dag, ofwel door Actiris ofwel door de RVA (afhankelijk van het statuut van de jongere).

Welke voordelen voor de jongeren?

De First Stages zijn een buitengewone toegangspoort naar werk. Sinds de start van het programma hebben al meer dan 6.000 jongeren een First Stage gevolgd, waarvan gemiddeld 2 op de 3 jongeren een job vinden binnen de 12 maanden na het afronden van hun stage. De stages zijn bedoeld om laaggeschoolde jongeren een cruciale eerste beroepservaring aan te bieden en hun competenties te vergroten door middel van een on-the-job opleiding. Doelgroep zijn jongeren jonger dan 30 die maximum een diploma secundair onderwijs hebben en gedomicilieerd zijn in het Brussels Gewest.

Werkgevers getuigen

Pierre-Jean Degueldre, HR directeur van Auto 5 : “Door onze samenwerking met Actiris kunnen we een maatschappelijke rol spelen: nieuwe krachten aanwerven, ze laten groeien op de werkvloer en nieuwe talenten ontdekken. Een win-win situatie!

Hadrien Velge, CEO van Le Champignon de Bruxelles: “De First Stages hebben een echte toegevoegde waarde. Ze laten ons toe om jongeren degelijk op te leiden. Als ze zich goed voelen bij ons en een meerwaarde zijn voor ons bedrijf, gaat het avontuur in de meeste gevallen gewoon verder.”

Tiago Jadoul, HR directeur van Spullenhulp: “Stagiairs spelen een belangrijke rol in ons bedrijf. Het is onze missie als werkgever om stagiairs te verwelkomen en te begeleiden. De stagiairs komen ook altijd met wat bagage waardoor we onze dagelijkse werking in vraag kunnen en durven stellen.

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be