Opnieuw een positieve evolutie van de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2023

De werkgelegenheidsgraad, het aantal Brusselaars met een job en het aantal Brusselaars met een job in Vlaanderen staan op hun hoogste niveau ooit terwijl de werkloosheidsgraad nog nooit zo laag was in 2023.

De Brusselse arbeidsmarkt kende in 2023 gunstige evoluties met heel wat records die werden geobserveerd. Dat is de belangrijkste vaststelling van het jaarlijkse arbeidsmarktrapport dat Statbel publiceert.

De werkgelegenheidsgraad blijft stijgen...

In het Brussels Gewest is de werkgelegenheidsgraad (20-64 jaar) in 2023 met 1,4 procentpunten gestegen ten opzichte van 2022 en bereikte daarmee 66,5%. Dit is het hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Gewest in 1989.

Over de periode 2018-2023 stijgt de werkgelegenheidsgraad (20-64-jarigen) in Brussel met 5,1 procentpunten. Ter vergelijking: in dezelfde periode steeg de Vlaamse werkgelegenheidsgraad met 2,2 procentpunten en de Waalse werkgelegenheidsgraad met 1,7 procentpunten.

In het licht van de toename van de bevolking in de werkende leeftijd in het Brussels Gewest, die steeds meer uitgesproken wordt, is de stijging van de werkgelegenheidsgraad des te opvallender. De bevolking in de werkende leeftijd is de voorbije 5 jaar namelijk met 5,8% toegenomen in het Brussels Gewest tegenover een groei van 2,2% in Vlaanderen en 0,6% in Wallonië. Dit betekent dat het Brussels Gewest een sterkere stijging van de werkende bevolking moet noteren, om haar werkgelegenheidsgraad te doen stijgen.

... terwijl de werkloosheidsgraad daalt.

De IAB-werkloosheidsgraad is gedaald van 11,5% in 2022 naar 10,7% in 2023. Als we de evolutie van de werkloosheidsgraad over een langere periode bekijken, zien we een zeer grote daling van de werkloosheidsgraad, van 19,3% in 2013 naar 13,4% in 2018 en 10,7% in 2023, een daling van 8,6 procentpunten over 10 jaar en 2,6 procentpunten over 5 jaar. Dit is momenteel het laagste niveau sinds 1992 in het Brussels Gewest.

De werkloosheidsgraad voor jongeren is gedaald tot 25,7% in 2023. Ook dit is het laagste niveau dat ooit in het Brussels Gewest werd opgetekend. Over een periode van 5 jaar is deze met 4,9 procentpunten gedaald. Terwijl de werkloosheidsgraad voor jongeren onder de 25 jaar meer dan 25% bedraagt, daalt deze voor de groep van 25-29 jaar tot 11,1%.

Steeds meer Brusselaars aan het werk

Het aantal werkende Brusselaars steeg vorig jaar met 18.500 personen, wat neerkomt op een groei van 3,5% en een stijging op 5 jaar van 13,7% (+62.000 personen). De kaap van het half miljoen werd vorig jaar voor het eerst overschreden en het cijfer blijft stijgen: 519.000 Brusselaars zijn aan het werk, het hoogste niveau sinds de oprichting van het Brussels Gewest. Deze groei is sterker in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië. ​

“De cijfers voor 2023 zijn opnieuw zeer positief en bevestigen dat de inspanningen van alle teams binnen Actiris hun vruchten afwerpen. De werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad evolueren al jaren positief. We hebben nog heel wat uitdagingen voor de boeg en onze organisatie zal er alles aan doen om in deze richting verder te gaan", legt Cristina Amboldi uit, directrice-generaal van Actiris.

Helft van alle jobs in Brussel uitgeoefend door Brusselaars

Statbel berekent het aantal pendelaars dat actief is in een ander gewest dan het gewest waarin ze wonen. Iets meer dan de helft (52%) van de jobs in het Brussels Gewest wordt uitgeoefend door Brusselaars zelf. 48% van de Brusselse jobs wordt ingevuld door Vlamingen of Walen, tegenover 49,5% in 2022.

Waar werken de Brusselaars? De overgrote meerderheid (81,6%) werkt in Brussel. 12,4% van de Brusselaars pendelt naar Vlaanderen, oftewel een recordaantal van 65.000 Brusselaars aan het werk in Vlaanderen en een stijging van 1,4 procentpunten ten opzichte van vorig jaar. 4,5% van de Brusselaars pendelt naar Wallonië, een aantal dat stabiel blijft ten opzichte van 2022.

“De werkloosheid daalt, de werkgelegenheidsgraad stijgt: alle indicatoren staan in het groen! Hoewel ik hier heel tevreden over ben, vergeet ik niet dat we sneller moeten gaan en voor nog meer Brusselaars de weg naar werk moeten effenen. Het eerste obstakel dat we daarbij uit de weg moeten ruimen is het tekort aan competenties. Er zijn namelijk maar jobkansen zolang je over het juiste kwalificatieniveau beschikt. Daarom wil ik een verplichting tot opleiding invoeren voor alle werkzoekenden die langer dan één jaar op zoek zijn naar werk”, vertelt Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werk.

Origine, een belangrijke factor in Brussel

De bevolking met een Belgische origine vertegenwoordigt 22% van de Brusselse bevolking in de werkende leeftijd, de bevolking met een origine uit de Europese Unie 33% en de bevolking met een origine buiten de Europese Unie 45%.

Actiris stelt verschillen vast in de werkgelegenheidsgraad naargelang de origine. Voor het Brusselse Gewest bedraagt de werkgelegenheidsgraad in 2023 voor de bevolking met een Belgische origine 76,6%, voor de bevolking met een EU-origine 74,5% en voor de bevolking met een niet-EU origine 55,4%.

De evolutie van deze werkgelegenheidsgraad is echter positief: Actiris stelt een sterkere stijging vast voor de bevolking met een niet-EU origine, namelijk 12,0 procentpunten over 10 jaar, terwijl deze stijging 9,2 procentpunten bedraagt voor de bevolking met een Belgische origine en 7,3 procentpunten voor de bevolking met een EU origine. Dit betekent dat de verschillen in de werkgelegenheidsgraad tussen de personen van Belgische en niet-EU origine lichtjes gedaald zijn tussen 2013 en 2023, van -24 procentpunten tot -21,2 procentpunten.

Nora Ed-Daoui

Nora Ed-Daoui

Woordvoerster, Actiris

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be