Opleiding voor knelpuntberoepen: dé sleutel tot duurzame tewerkstelling?

Naar aanleiding van zijn oprichting onthult view.brussels – het nieuw Brussels observatorium voor werk en opleiding – de eerste resultaten van zijn studie ‘De beroepsinschakeling van werkzoekenden na een opleiding voor een knelpuntberoep’. Uit die studie blijkt dat het volgen van een opleiding die rechtstreeks verband houdt met een significant knelpuntberoep de kans om snel en duurzaam werk te vinden doet toenemen.

Vroeger werden het tewerkstellings- en opleidingsbeleid in Brussel te vaak los van elkaar ontwikkeld. Nochtans heeft de opleiding van een werkzoekende een grote impact op zijn of haar tewerkstelling. Bovendien hebben werkgevers meer en meer specifiek opgeleide mensen nodig. Bij de oprichting van de gewestregering in 2014 pleitte Didier Gosuin ervoor om deze twee bevoegdheden – Tewerkstelling en Opleiding – te bundelen. Sindsdien is één enkele minister bevoegd voor zowel het tewerkstellings- als opleidingsbeleid. In 2017 voerden Actiris en Bruxelles Formation beheersovereenkomsten in die een gemeenschappelijk gedeelte bevatten. Nu huldigen de twee instellingen een gemeenschappelijke studiedienst in: view.brussels, het Brussels observatorium voor werk en opleiding. Die heeft als doelstelling om de tewerkstelling en opleiding tegelijk te onderzoeken en een betere afstemming van het opleidingsaanbod op de tewerkstellingsbehoeften mogelijk te maken, en dit rekening houdend met de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat is view.brussels precies?

View.brussels neemt de vroegere opdracht van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid van analyse van de arbeidsmarkt en van de trends op de arbeidsmarkt over, aangevuld met enkele nieuwe opdrachten. Het doel van die nieuwe opdrachten bestaat erin de bestaande gekruiste beleidslijnen Opleiding-Tewerkstelling uit te bouwen en de doorstroming na een tewerkstellings- of opleidingsmaatregel verder uit te diepen dankzij een nauwe samenwerking tussen Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel.

  • De Brusselse arbeidsmarkt in al zijn verschillende aspecten en de dynamiek erop begrijpen en analyseren;
  • Anticiperen op de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften;
  • De impact van het Brusselse tewerkstellings- en opleidingsbeleid meten;
  • De beleidsmakers en actoren van het Brusselse tewerkstellings- en opleidingsbeleid informeren;
  • aanbevelingen over tewerkstelling en opleiding formuleren.

Brussels Minister van Tewerkstelling en Opleiding Didier Gosuin: Als Minister wou ik de bevoegdheden Tewerkstelling en Opleiding bij dezelfde minister onderbrengen om beter te kunnen inspelen op de behoeften inzake kwalificatie van Brusselaars. Het nieuw Brussels observatorium voor werk en opleiding, view.brussels, vormt een cruciale hefboom voor die nauwe samenwerking: het is voortaan verantwoordelijk voor de samenhang, kruising en analyse van tewerkstellings- en opleidingsgegevens.

Olivia P’tito, directeur-generaal van Bruxelles Formation: ​ “View.brussels laat ons toe efficiënter samen te werken en de synergieën tussen Bruxelles Formation en Actiris uit te breiden. De dienst biedt ons de kans om het profiel en de behoeften van onze gemeenschappelijke doelgroepen, namelijk werkzoekenden, werknemers en werkgevers beter te leren kennen en zo nog beter aangepaste oplossingen aan te brengen."

Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris: “Met view.brussels schakelen we een versnelling hoger. Het vroegere Brussels Observatorium voor Werk ​ publiceerde al enorm leerrijke studies over knelpuntberoepen, de taalvereisten en talenkennis en boeiende sectoranalyses, in de toekomst komen daar extra inzichten bij. Zo blijven we kort op de bal spelen en kunnen we wetenschappeljk onderbouwde aanbevelingen blijven doen voor het beleid.”

De eerste grondige evaluatie van opleidingen voor knelpuntberoepen

De eerste verwezenlijking van view.brussels is de studie ‘De beroepsinschakeling van werkzoekenden na een opleiding voor een knelpuntberoep’, waarvoor de dienst werk- en opleidingsgegevens naast elkaar legde. Ze stelt hoge uitstroompercentages naar werk vast na professionaliserende opleidingen, ongeacht of die verband houden met kritieke functies. Hoewel uit de studie geen merkbaar verschil blijkt wat betreft toegang tot de arbeidsmarkt voor uitstromers uit een opleiding voor een knelpuntberoep, vinden werkzoekenden die een opleiding volgden die rechtstreeks verband houdt met een significante kritieke functie vaker een duurzame job, en dit in een kortere tijdspanne.

De beroepsinschakeling van werkzoekenden na een opleiding voor een knelpuntberoep.pdf

PDF - 3.2 Mb

 

Makkelijker toegankelijke en duidelijkere statistieken over de Brusselse arbeidsmarkt

Tegelijkertijd gaat view.brussels van start met viewstat, een nieuwe onlinetool voor statistieken. Om het even wie zal er aan de slag kunnen met alle statistieken over de Brusselse tewerkstelling. De gegevens zijn bijvoorbeeld beschikbaar per gemeente, leeftijdscategorie of studieniveau.

 

Perscontacten

Anna Mellone (kabinet Didier Gosuin) – 0474 39 17 70

Selin Salün (Bruxelles Formation) - 0499 58 83 41

Jan Gatz (Actiris) - 0479 40 75 68

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be