Met welk diploma vind je het vlotst werk?

Onderwijs, toegepaste wetenschappen en paramedische studies geven net afgestudeerde jongeren volgens de laatste studie van view.brussels de hoogste kansen op een job in Brussel.

Het Brussels observatorium voor werk en opleiding view.brussels heeft onderzocht met welke diploma's Brusselse jongeren het makkelijkst werk vinden. Om die rangschikking te maken, berekende view.brussels hoeveel jongeren een job vonden van minstens één maand in het jaar volgend op hun inschrijving bij Actiris.

De top 5 :

Een heel aantal studierichtingen zijn duidelijk goeie keuzes als het op jobkansen aankomt. Een kort overzicht per studieniveau:

Voor wie een diploma middelbaar onderwijs haalt, zijn kinderverzorging en verpleging (77,2%), gevolgd door preventie en bewaking (72,7%) en industrie (72,2%) de best scorende diploma's.

Uitstroom naar werk - hoger middelbaar onderwijs
Uitstroom naar werk - hoger middelbaar onderwijs

Bij jongeren die bachelorstudies tot een goed einde brachten, is er één uitschieter. Een onderwijsdiploma geeft de allerhoogste werkzekerheid met 95,6%. Daarna volgt een paramedisch diploma (88,7%). Ook een diploma sociaal werk en zorgverlening (84,7%) of informatica (83%) geven je bijzonder hoge kansen op werk.

Uitstroom naar werk - Bachelordiploma's
Uitstroom naar werk - Bachelordiploma's

Masterdiploma's geven jongeren ook een mooi toekomstperspectief. Wie een diploma toegepaste wetenschappen op zak heeft, vindt in 93,3% van de gevallen binnen het jaar een duurzame job. Masters in zakelijke administratie & management (84,7%) of recht & criminologie (82,5%) vervolledigen de top drie.

Uitstroom naar werk - Masterdiploma's
Uitstroom naar werk - Masterdiploma's

 

De Brusselse arbeidsmarkt heeft meer en meer hoogopgeleiden nodig

Er is een grote vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten in Brussel. En ze neemt alleen maar toe: op 20 jaar tijd steeg de vraag met 66%. Maar één vacature op zeven vraagt nog om geen of weinig scholing. Het logische gevolg daarvan is dat drie van de vier jongeren die een bachelor of master behaalden een duurzame job vinden binnen het jaar. Voor wie meteen na het middelbaar onderwijs een job begint te zoeken is dat maar de helft. Wie het middelbaar onderwijs vroegtijdig verlaat of wie een niet-erkend diploma bezit, vindt in één op de drie gevallen een goede job binnen de twaalf maanden.

 

Jonge vrouwen vinden vlotter werk dan jonge mannen

Uit de cijfers blijkt ook duidelijk dat vrouwen makkelijker een job vinden dan mannen. Dat komt niet alleen doordat ze gemiddeld een hoger diploma hebben, maar ook door hun studiekeuze. Van alle jonge vrouwen die zich inschrijven bij Actiris heeft 44,5% een diploma hoger onderwijs, van de mannen maar 29,3%. En vrouwen kiezen opvallend vaker voor studierichtingen met een heel hoge uitstroom naar werk, zoals verzorging/verpleging en onderwijs.

 

De sporen van de coronacrisis

Wie in 2019 afstudeerde, moest aan het einde van dat jaar of in 2020 - in volle coronacrisis - op zoek naar werk. De uitstroomcijfers naar werk tonen dat deze groep net afgestudeerde jongeren het moeilijker had dan hun voorgangers uit 2018: van de "klas van 2019" vond 50% een duurzame job, van die van een jaar eerder 57,8%.

Maar de crisis had misschien ook een positief effect: de instabiliteit op de arbeidsmarkt zorgde ervoor dat veel jongeren langer bleven studeren. Aangezien de Brusselse arbeidsmarkt druk op zoek is naar hooggeschoolde kandidaten en uit de cijfers van view.brussels duidelijk blijkt dat bachelor- en masterdiploma's de beste kansen op werk geven, zullen al die jongeren wanneer ze hun diploma halen sterker staan op de arbeidsmarkt.

De gezondheidscrisis liet ook sporen na in de horeca, toerisme en de culturele/artistieke sector. Het is mogelijk dat die sectoren nog langer de gevolgen zullen voelen van de coronapandemie. Maar ondanks die impact heeft de coronacrisis geen fundamentele wijzigingen aangebracht in de uitstroomcijfers naar werk: met een diploma informatica, leerkracht of verpleging/verzorging vond je voor de coronacrisis al heel vlot werk en dat blijft zo.

Cristina Amboldi, directrice-generaal van Actiris: "Deze zomer gaan opnieuw duizenden jongeren moeten kiezen wat ze gaan doen, en dat is niet altijd even eenvoudig. Heel veel sectoren zijn druk op zoek naar werk en met het ene diploma vind je vlotter werk dan met het andere. Dankzij de resultaten van deze studie kunnen we jonge Brusselaars helpen met het maken van de juiste keuze voor hun toekomst."
“Studeren loont! Hoe meer diploma’s een Brusselaar heeft, hoe groter de kans dat hij snel een baan vindt. Want er is een grote vraag naar hoogopgeleide profielen op de arbeidsmarkt. Daarom blijven we in het Brussels Gewest opleidingen op maat ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt”, legt Bernard Clerfayt uit, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding.

 

Ontdek hier de volledige studie

2022 05 - view.brussels - Schoolverlaters - web.pdf

PDF - 1.6 Mb

 

Jan Gatz

Jan Gatz

Woordvoerder/Porte-parole, Actiris

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be