Mei 2018: De jeugdwerkloosheid daalt 5 jaar ononderbroken

Sinds mei 2013, is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 5.452 eenheden, wat neerkomt op een daling van 40,7%.

De daling van de werkloosheid zet zich verder in Brussel. Eind mei telt het Brussels Gewest 87.912 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,7%. Dit is het laagste cijfer in 15 jaar tijd. Deze 43e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 3.536 personen tegenover 2017
(-3,9%), van 7.783 personen tegenover 2016 (-8,1%) en van 13.126 personen tegenover 2015 (-13,0%). In vergelijking met mei 2014 is het aantal werkzoekenden met 19.613 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 18,2% in 4 jaar.

De jeugdwerkloosheid daalt al 60 maanden, of dus 5 jaar, op een rij. De jeugdwerkloosheidgraad bedraagt vandaag 21,7%. Brussel telt 8.319 jonge werkzoekenden in mei 2018. Om voor de jeugdwerkloosheid lagere cijfers te vinden, moeten we terug naar mei 1990. Deze nieuwe daling komt neer op 534 jonge werkzoekenden minder dan vorig jaar (-6,0%), 1.504 minder dan in april 2016 (-15,3%) en 2.505 minder dan in mei 2015 (-23,1%). In 5 jaar, sinds mei 2013, is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 5.452 eenheden, wat neerkomt op een daling van 40,7%.

Download hieronder het volledige persbericht

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel