Maart 2018: aantal jonge Brusselse werkzoekenden daalt met een derde op 4 jaar tijd

Brussel telt vandaag 4.652 jonge werkzoekenden minder dan in 2014

De werkloosheid neemt verder af in Brussel: ze daalt nu al 41 maanden op rij in Brussel. Vandaag bedraagt de werkloosheidsgraad in de hoofdstad 16,4%, voor een totaal van 91.045 werkzoekenden. In vergelijking met 2017 is dat een daling 4.337 personen (-4,5%), van 8.320 personen tegenover 2016 (-8,4%) en van 14.915 personen tegenover 2015 (-14,1%). In vergelijking met maart 2014 is het aantal werkzoekenden met 19.970 personen gedaald. Dat komt neer op een daling van 18,0% in 4 jaar.

De jongerenwerkloosheid daalt op haar beurt voor de 58e maand op een rij en bedraagt 23,4%. Brussel telt 9.266 jonge werkzoekenden in maart 2018, hetzij 674 minder dan vorig jaar (-6,8%), 1.648 minder dan in maart 2016 (-15,1%) en 2.988 minder dan in maart 2015 (-24,1%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 33,4%, wat neerkomt op een daling van een derde in vier jaar (-4.652).

 

Download hieronder het volledige persbericht

Jan Gatz Woordvoerder / Porte-parole, Actiris
Anaïs Sorée Porte-parole / Woordvoerder, Actiris
Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel