Juli 2018: opnieuw daling van Brusselse werkloosheid

Eind juli telt het Brussels Gewest 90.673 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 16,2%.

Het is geleden van het jaar 2000 dat de Brusselse werkloosheidsgraad in juli nog zo laag lag, toen met 16%. Deze 45e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 2.323 personen tegenover 2017
(-2,5%), van 5.614 personen tegenover 2016 (-5,8%) en van 10.955 personen tegenover 2015 (-10,8%). In vergelijking met juli 2014 is het aantal werkzoekenden met 20.762 personen gedaald. Dat komt neer op een daling van 18,6% in 4 jaar.

Met een 62e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 20,6%. Brussel telt 7.893 jonge werkzoekenden in juli 2018. Dat is het laagste aantal jongeren voor een julimaand sinds de oprichting van het Brussels Gewest in 1989. Het Gewest telt daarmee 291 jonge werkzoekenden minder dan vorig jaar (-3,6%), 1.059 minder dan in juli 2016(-11,8%) en 2.229 minder dan in juli 2015 (-22,0%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 38,1% (-4.857).

Download hieronder het volledige persbericht.

Contacteer ons
Jan Gatz Woordvoerder / Porte-parole, Actiris
Anaïs Sorée Porte-parole / Woordvoerder, Actiris
Jan Gatz Woordvoerder / Porte-parole, Actiris
Anaïs Sorée Porte-parole / Woordvoerder, Actiris
Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel