Ingenieurs, informatici, verpleegkundigen en leraars: dit zijn de Brusselse knelpuntberoepen

view.brussels, het Brussels Observatorium voor Werk en Opleiding, publiceert de officiële lijst met 112 knelpuntberoepen.

view.brussels, het Brussels Observatorium voor Werk en Opleiding, publiceert vandaag de officiële lijst met Brusselse knelpuntberoepen. Dit jaar telt die 112 beroepen, 12 meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd publiceert Actiris de lijst met alle opleidingen en studierichtingen voor knelpuntberoepen. Wie één van die opleidingen volgt, heeft meer kans op het vinden van een job.

 

Wat is een knelpuntberoep?

Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor er een tekort aan geschikte kandidaten bestaat. Werkgevers krijgen die jobs vaak moeilijk ingevuld. Vaak zijn er meerdere redenen die verklaren waarom er voor sommige jobs niet genoeg kandidaten zijn.

  • Tekort aan kandidaten: er zijn te weinig kandidaten voor een bepaald beroep.
  • De kandidaten die er zijn hebben niet de juiste opleiding, ervaring, talenkennis of andere vaardigheden.
  • De arbeidsomstandigheden zijn of lijken ongunstig voor potentiële kandidaten: het loon, zwaar of gevaarlijk werk, vooroordelen, het uurrooster (weekend-, avond- of deeltijds werk) en het statuut.

 

Om welke beroepen en welke sectoren gaat het?

De volledige lijst met knelpuntberoepen wordt zoals elk jaar gepubliceerd door view.brussels, het Brusselse Observatorium voor Werk & Opleiding. Veel beroepen behoren staan al jaren op de lijst. Dat is het geval voor onder andere leraars, verplegend personeel en technische beroepen als informatici en ingenieurs.

Dit jaar komen er 13 nieuwe knelpuntberoepen bij: arts (specialist), tandarts, diëtist, verpleegassistent (brevet), technicus voor productiemethoden, hoofdopvoeder, webdeveloper, verantwoordelijke callcenter, carrosserieschilder, bouwvakker gespecialiseerd in renovatie, restaurantbeheerder en kok-traiteur.

Enkele andere beroepen verdwijnen deze keer, waaronder kleuteronderwijzer, immobiliënbediende, arbeider-magazijnier, barman en conciërge.

De analyse werd uitgevoerd op het totale aantal vacatures dat Actiris ontving in 2019. Ze houdt dus nog geen rekening met de wereldwijde gezondheidscrisis die in maart 2020 uitbrak. De coronacrisis zal meer dan waarschijnlijk een invloed hebben op knelpuntberoepen die al jaren op de lijst prijkten, vooral beroepen in de horeca, handel en bouw, sectoren die zeer sterk geraakt werden.

 

Studeren voor een knelpuntberoep, meer kans op een job

Iedereen die voor een knelpuntberoep wil gaan, kan daarvoor deze lijst met studierichtingen raadplegen. Er kwam voor het schooljaar 2020-2021 één nieuwe studierichting bij op de lijst: die voor tandarts.

Iemand die kiest voor een studierichting uit de lijst, kan in sommige gevallen bovendien een werkloosheidsuitkering combineren met studeren of duaal leren. Dat stimuleert werkzoekenden om zich (om) te scholen naar knelpuntjobs.

 

 

 

Voor een betere leesbaarheid van de tekst gebruiken we de mannelijke beschrijving van beroepen die zowel op mannen als op vrouwen kunnen slaan.

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be