Horeca, handel, interim: welke sectoren wierven het meeste Brusselse werkzoekenden aan in 2021?

Bijna 40.000 Brusselse werkzoekenden vonden een job in 2021

De Brusselse arbeidsmarkt heeft in 2021 meerdere coronagolven moeten verteren. Toch wijzen de werkloosheidscijfers van de voorbije maanden, mede dankzij de federale en gewestelijke steunmaatregelen, op een economisch herstel. In 2021 zetten 38.912 bij Actiris ingeschreven Brusselse werkzoekenden hun handtekening onder een contract*. Maar welke sectoren bleven nu het meest rekruteren doorheen de crisis?

De sector die het grootste aantal Brusselse werkzoekenden aanwierf was die van de "administratieve en ondersteunende diensten". 7.678 werkzoekenden vonden er een job: meer dan een vijfde van alle rekruteringen in 2021. Het gaat vooral om jobs bij interimbureaus (5.005), maar ook in de schoonmaaksector vonden veel Brusselaars werk tijdens de crisis: 1.658 werkzoekenden gingen er aan de slag.

De publieke sector nam in totaal 3.950 werkzoekenden aan, 10,3% van alle rekruteringen. Gewestelijke instellingen zoals de MIVB, gemeenschapsinstellingen en gemeentelijke diensten zoals OCMW's (voornamelijk via "artikel 60-contracten") namen heel wat Brusselse werkzoekenden aan.

De handel was goed voor een even groot aandeel: 3.944 Brusselse werkzoekenden (10,3%) vonden er werk tussen januari en november. Grote ketens als Delhaize, Carrefour of Primark zochten samen honderden nieuwe werkkrachten.

“Carrefour België heeft in 2021 bijna 160 Brusselse werkzoekenden aangeworven. Als grote Belgische werkgever en ondanks de gezondheidscrisis die maar blijft duren, blijven we versterking zoeken voor al onze teams en voor de meer dan 200 verschillende functies in onze winkels en hoofdzetel. We hebben continu een grote diversiteit aan talenten en studieniveaus nodig. Ook volgend jaar gaan we in diezelfde richting blijven evolueren." vertelt Pierre Leman, Directeur Human Resources en Communicatie bij Carrefour België.

De gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, die onder andere bestaat uit ziekenhuizen en vzw's, hadden heel wat versterking nodig tijdens de gezondheidscrisis. Hun sector verwelkomde 3.231 ex-werkzoekenden, een aandeel van 8,5%. In de gezondheidsector blijven ook vandaag nog veel vacatures openstaan: verplegers en verpleegsters zijn bijzonder gegeerd. Volgens de laatste cijfers staan er 360 vacatures open voor verple(e)g(st)ers in Brussel en nog eens 197 in de rand rond de hoofdstad. Hetzelfde geldt voor het onderwijs, dat 2.631 werkzoekenden rekruteerde (6,9%), maar vandaag nog druk op zoek is naar kandidaten.

"We ontvangen heel wat kandidaturen via Actiris, vooral voor ondersteunende functies (schoonmaakpersoneel, administratief personeel, brancardiers, ...). Dat zijn essentiële schakels in de keten om een optimale patiëntenzorg te garanderen en de werking van het ziekenhuis te verzekeren", benadrukt Samiya Saïdi, Directeur Human Resources van de Irisziekenhuizen Zuid.

In de horeca vonden 2.194 werkzoekenden uit de hoofdstad een job (5,7% van het totaal), waarvan de overgrote meerderheid (2.004 of 5,2%) in cafés en restaurants. De sector moest op zoek naar bijzonder veel nieuwe collega's, deels verklaard door het vertrek van vele werknemers naar andere sectoren.

Als Brusselse dienst voor tewerkstelling staat Actiris meer dan ooit klaar om werkgevers en werkzoekenden dichter bij elkaar te brengen en de nodige steun te bieden.

Bekijk hieronder een ranglijst van de sectoren:

Sectoren die het meeste Brusselse werkzoekenden aanwierven in 2021
Sectoren die het meeste Brusselse werkzoekenden aanwierven in 2021

 

Romain Adam

Romain Adam

Porte-parole, Actiris

*Voor dit persbericht werd gekeken naar Brusselse werkzoekenden die tussen januari en november 2021 een arbeidscontract van minstens 1 maand tekenden. Aangezien de maand december nog niet volledig voorbij is, werd hij niet meegenomen voor deze analyse. De aanwervingen van de laatste maanden zijn nog niet altijd allemaal geregistreerd en dus licht onderschat. Het totaal aantal werkzoekenden dat opnieuw aan de slag ging in het jaar 2021 zal dan ook nog hoger liggen.

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be