Het Brussels Gewest ontwikkelt vernieuwende oplossingen om de werkloosheidsgraad terug te dringen

Meer dan 55% van de werkzoekenden met een mentor vindt werk

Door een budget van bijna 1,8 miljoen euro vrij te maken, biedt Didier Gosuin, Brusselse minister van Tewerkstelling Actiris de kans om vanaf 1 juni het mentorschap te ontwikkelen. Dat is een oplossing die zijn sporen heeft verdiend, met een positief resultaat van 74% (tewerkstelling, stage, opleiding of studie).

Wat is het mentorschap?

Mentorschap bestaat uit coaching door de mentor, een ervaren persoon, aan de mentee, een onervaren partner. Voor de mentees zijn er tal van voordelen aan het programma verbonden die verder gaan dan enkel de beroepsomgeving. Het programma zorgt mee voor sociale cohesie.

Actiris werkt momenteel al verschillende jaren met twee partners samen.

DUO for a JOB

Het project DUO for a JOB biedt zes maanden begeleiding aan werkzoekenden. Jonge werkzoekenden (van minder dan 30 jaar oud) met een migratieachtergrond en mentors (van meer dan 50 jaar oud) met beroepservaring ontmoeten elkaar een keer per week.

Sinds 31 december 2017 werden 471 duo’s gevormd in Brussel via DUO for a JOB). 55% van hen vond werk (arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur).

Afaf besloot als mentee van het programma DUO for a JOB onderneemster te worden. Ze droomt ervan een naaiatelier te openen. “Zonder mijn mentor Pascale had ik waarschijnlijk mijn idee al lang opgeborgen. Ze gelooft in mij en geeft me opnieuw vertrouwen tijdens de momenten waarop ik het even niet meer zie zitten. Ik ben echt blij dat ik op haar steun kan rekenen.”.

Team4Job

In het kader van Team4Job wordt minimum twee keer per maand afgesproken op de werkplek van de mentor. De doelgroep is breder dan bij DUO for a JOB. Er worden namelijk geen leeftijds- of nationaliteitsvoorwaarden gehanteerd.

Er werden 171 duo’s gevormd en 152 daarvan werden afgerond. 77 daarvan vonden werk (25 arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur en 8 daarvan hebben hun activiteit opnieuw opgestart. 50,6% van de personen die hebben deelgenomen, vond dus werk.

Loïc nam al zeven mentees onder zijn vleugels. “Ze hebben allemaal werk gevonden”, verklaart hij trots. “Het is een bijzonder deugddoende ervaring. Mentees helpen bij hun beroepstraject is een persoonlijke uitdaging.”

Het mentorschap ontwikkelen als een nieuwe oplossing naar tewerkstelling

De cijfers spreken voor zich. Het mentorschap heeft zijn strepen verdiend. Daarom was het belangrijk om Actiris de kans te bieden om de methode met zijn twee partners DUO for a JOB en Team4Job te ontwikkelen.

“Van bij het begin ondersteunde Actiris mentorschapsinitiatieven. We zijn ervan overtuigd dat we resultaten behalen door in de mensen te investeren. Dat we een positief resultaat van 74% behalen met de methode is daar een duidelijke weergave van. Naast de cijfers is het ook belangrijk om op te merken dat werkzoekenden opnieuw vertrouwen krijgen via de door onze partners ontwikkelde projecten. Ze zijn ook waardevol voor de mentors, die vrijwillig hun ervaringen delen. Het mentorschap is niet alleen een vernieuwende oplossing om werkloosheid te bestrijden, het maakt ook ontmoetingen mogelijk die generaties en culturen overstijgen. Het is echt een formidabel menselijk avontuur.”, verklaart Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.

De Brusselse Regering besliste daartoe om een budget van 7.762.500 euro vrij te maken tot 31 december 2019, met als doelstelling 855 duo’s per jaar.

“De economische sector moet samenwerken met de overheidsdiensten. Werkgevers betrekken bij de opleiding of de begeleiding van werkzoekenden is een methode die werkt. Zoveel is duidelijk. We zijn dan ook voorstander van meer dergelijke samenwerkingsverbanden”, benadrukt Didier Gosuin, Brusselse minister van Tewerkstelling.

Voor meer info:

Anaïs Sorée – Actiris - 0485 13 49 50
Pauline Lorbat – Cabinet Gosuin - 0485 89 47 45

Download hieronder het volledige persbericht

PDF - 370 Kb

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be