Het aantal vacatures neemt toe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het aantal vacatures neemt toe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnieuw lichte stijging werkloosheid

In mei 2021 ontving Actiris 4.444 werkaanbiedingen, ofwel 82,9% meer vergeleken met mei 2020. Een bemoedigend cijfer dat weliswaar met enige reserve moet worden bekeken gezien de omvang van de crisis in mei 2020. Het Brussels gewest telt 87.649 werkzoekenden, een stijging van 3,2% vergeleken met mei 2020. De jongerenwerkloosheid stijgt op zich 1,7%.

Story image
Story image

 

Téléchargez ci-dessous le communiqué de presse complet

202105_Persbericht Actiris.pdf 704 KB

 

Romain Adam
Romain Adam Porte-parole, Actiris

 

 

 

 

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel