Februari 2018: 40e opeenvolgende daling van de werkloosheid in Brussel

De Brusselse werkloosheid daalt sinds november 2014.

De werkloosheid daalt ​ al 40 maanden op rij in Brussel. Vandaag bedraagt de werkloosheidsgraad in de hoofdstad 16,5%, voor een totaal van 91.681 werkzoekenden. In vergelijking met 2017 is dat een daling van 3.656 personen (-3,8%), van 8.147 personen tegenover 2016 (-8,2%) en van 15.782 personen tegenover 2015 (-14,7%). In vergelijking met februari 2014 is het aantal werkzoekenden met 19.501 personen gedaald. Dat komt neer op een daling van 17,5% in 4 jaar.

De jongerenwerkloosheid daalt op haar beurt voor de 57e maand op een rij en bedraagt 24,1%. Brussel telt 9.525 jonge werkzoekenden in februari 2018, hetzij 796 minder dan vorig jaar (-7,7%), 1.784 minder dan in februari 2016 (-15,8%) en 3.030 minder dan in februari 2015 (-24,1%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 33,3%, wat neerkomt op een daling van een derde in vier jaar (-4.760).

 

Download hieronder het volledige persbericht.

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel