Dit was 2019: aantal Brusselse werkzoekenden gezakt onder 90 000

In 5 jaar tijd is de werkloosheid in het Brussels Gewest met meer dan 20% afgenomen

In 2019 dook het aantal werkzoekenden in Brussel onder de symbolische grens van 90 000. De voorbije vijf jaar is de algemene werkloosheid met een vijfde gedaald in Brussel. De jeugdwerkloosheid daalt ononderbroken sinds negen jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse statistieken die vandaag op viewstat.actiris.brussels gepubliceerd werden.

 

Een afname van 20% voor de algemene werkloosheid

In 2019 telde Brussel gemiddeld 88.047 werkzoekenden. Dat is het laagste aantal sinds 2003. Al vijf jaar op rij zakt het aantal werkzoekenden: in 2014 telde het Gewest nog 110.336 werkzoekenden, in 2019 88.047, een daling van 20,2% in 5 jaar tijd.

De gemiddelde werkloosheidsgraad bedroeg 15,7% (15,2% bij de mannen en 16,2% bij de vrouwen). In 2010 bedroeg de werkloosheidsgraad nog 20,4%.

 

 

De jongerenwerkloosheid daalt 9 jaar op rij

Terwijl de algemene werkloosheid voor een vijfde jaar op rij afneemt, daalt de jeugdwerkloosheid voor een negende jaar ononderbroken. Brussel telde in 2010 16.079 jonge werkzoekenden, in 2019 nog maar 8.479. Met een verschil van 47,3% is dat bijna een halvering. Sinds 2014 daalde de jeugdwerkloosheid met 4.953 (-36,9%).

 

"Sinds 2014 is de werkloosheid in het Brussels Gewest sterk beginnen dalen, dat tonen de cijfers duidelijk aan. Een goed voorteken in het begin van dit nieuwe jaar jaar! Ik hoop van harte dat we samen met Actiris en haar partners hard blijven zoeken naar de best aangepaste oplossingen ​ voor werkzoekenden, met extra aandacht voor de evoluerende arbeidsmarkt.", zegt Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt.

 

Ook aantal laaggeschoolde werkzoekenden sterk afgenomen

 

De categorie van laaggeschoolde werkzoekenden, die geen diploma hoger middelbaar onderwijs of erkenning van een buitenlands diploma op zak hebben, daalde het sterkst: de voorbije vijf jaar nam hun aantal met 22,6% af. "Deze daling, in combinatie met de negen jaar ononderbroken daling van de jeugdwerkloosheid, toont dat het doelgerichte beleid dat we voerden zijn vruchten afwerpt. Met de Jongerengarantie bieden we een oplossing aan bijna 90% van de jonge werkzoekenden die ervoor in aanmerking komen. Onze diepste wens voor 2020 is om nog meer oplossingen te kunnen bieden aan de werkzoekende Brusselaars. Ik denk dan in het bijzonder aan de langdurig werkzoekenden en de werkzoekenden van buitenlandse origine, voor wie de zoektocht naar werk gepaard gaat met heel wat obstakels.", vertelt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.

 

 

 

Op zoek naar alle statistieken en jaargemiddelden? Neem dan een kijkje op ​ https://viewstat.actiris.brussels

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be