Digitalcity.brussels: nieuwe tool voor economische relance van Brussel

Pool Opleiding-Werk voor digitale beroepen is gelanceerd

Of je nu op zoek bent naar een medewerker, een job of een opleiding, Digitalcity.brussels wordt dé referentie zodra je in de IT-sector zit. Meer dan 2.500 m², 17 leslokalen en een team van 25 experten om het talent van morgen op te leiden en te anticiperen op de HR-behoeften van de bedrijven.

Uit een studie van View.brussels die begin 2020 verschenen is, blijkt dat de drie meest gezochte profielen op de Brusselse arbeidsmarkt die van analist-programmeur, helpdesk-technicus en IT-consultant zijn. De lijst met knelpuntberoepen telt overigens tal van functies die verband houden met IT. En daarbij komt ook de gezondheidscrisis die de digitalisering van al onze publieke en private ondernemingen, in alle sectoren, versneld heeft. Bijgevolg zal de vraag naar IT-profielen op de arbeidsmarkt alleen maar groter worden. Agoria schat overigens dat de digitalisering van onze samenleving 800.000 bijkomende jobs zal opleveren.

In het Brussels Gewest heerst echter een paradox: enerzijds is het Gewest de belangrijkste bron van tewerkstelling in ons land, vaak voor hooggekwalificeerde profielen, en anderzijds heeft Brussel een aanzienlijke werkloosheidsgraad. Wat moet er dan gebeuren opdat de vraag en het aanbod inzake werk mekaar zouden vinden?

Het belang van opgeleid talent

Brussel is ook de hoofdstad van de kmo’s. De oprichting van start-ups en kleine ondernemingen, vooral binnen het domein van de technologie, kent een enorme groei. In een studie van Start-up.be wordt aangetoond dat sinds 2010 meer dan 400 ondernemingen die actief zijn in de digitale sector, zich in het Brussels Gewest gevestigd hebben, en zo meer dan 3.000 jobs gecreëerd hebben. Ook blijkt uit de studie dat de rekrutering de grootste uitdaging van deze start-ups blijft.

Volgens het rapport van Agoria uit 2018 met de titel “Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt*, “zal de kloof tussen vraag en aanbod tot minstens 2030 verder groeien”, als er geen oplossing wordt gevonden.

Het blijkt overigens dat de zoektocht naar mensen met digitale vaardigheden niet langer voorbehouden is aan techbedrijven alleen. Vandaag zijn rekruteurs op zoek naar steeds polyvalentere kandidaten. Tegenwoordig wordt van werknemers verwacht dat ze competenties bezitten op het vlak van recht, communicatie, management... en uiteraard digitale vaardigheden, wat leidt tot een echte talentenoorlog.

Pool Opleiding-Werk voor IT-beroepen, in het hart van de ontwikkeling van het Gewest

Om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan arbeidskrachten, die versneld werd door de COVID-19-crisis, heeft het Brussels Gewest beslist in te zetten op een unieke en volkomen nieuwe structuur die enerzijds de beroepssector en anderzijds de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding samenbrengt. En dat is de Pool Opleiding-Werk voor de digitale beroepen: Digitalcity.brussels.

Deze Pool Opleiding-Werk vormt de fysieke verbinding, maar ook de digitale – die vandaag ontbreekt – tussen de overheidsdiensten en het bedrijfsleven.

Digitalcity.brussels, dat door verschillende partners ondersteund wordt, is een unieke entiteit die de stuwende krachten van Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, het Consortium voor de erkenning van de competenties en de beroepssector verenigt ten dienste van de Brusselaars, of ze nu werkzoekend, werknemer of ondernemer zijn.

Digitalcity.brussels zal niet alleen de talenten moeten opleiden in functie van de vandaag op de arbeidsmarkt gezochte competenties, maar ook moeten anticiperen op de behoeften van de bedrijven. De digitale beroepen evolueren immers voortdurend en vereisen een carrière lang bijscholingen.

Digitalcity.brussels bestaat uit drie pijlers: de sectorale pijler Onderzoek&Ontwikkeling, de pijler Opleiding&Erkenning van Competenties en de pijler Tewerkstelling. De pool neemt dus zowel initiatieven voor opleiding, tewerkstelling, bepaling en erkenning van competenties, als initiatieven voor nauwere samenwerkingen met het onderwijs, sensibilisering voor de IT-beroepen en de bevordering van hun imago. De sectorale monitoring van de arbeidsmarkt en van de vereiste kwalificaties behoort ook tot de opdrachten van Digitalcity.

“De crisis is een trendversneller. De sterkste daarvan is de digitalisering van alle aspecten van onze samenleving. In het Brussels Gewest hebben we echter beslist om niet enkel getuige te zijn van deze ware digitale stormloop, maar om ervoor te zorgen dat de Brusselaars er ook bij betrokken zijn. Digitalcity.brussels wil dé referentie worden op het vlak van digitale beroepen in Brussel en richt zich tot wie wil starten of zich wil specialiseren in de sector. De nadruk zal uiteraard gelegd worden op opleiding: we moeten topopleidingen aanbieden om een geloofwaardige gesprekspartner te worden”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding.

“Sinds de oprichting van de vzw Brutec in de jaren ‘80 is een hele weg afgelegd! Vandaag maakt het beroepsreferentiecentrum Evoliris plaats voor de opleidings- en tewerkstellingspool Digitalcity. Dat deze pool vandaag bestaat, is bovenal te danken aan het eerste kaderakkoord dat mijn Regering, het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de sociale partners van de digitale sector in februari van dit jaar hebben gesloten. Via dat akkoord willen we vormgeven aan ons gezamenlijk streven om onder één gemeenschappelijke noemer een nieuwe manier van hechte samenwerking aan te gaan, waarbij de beschikbare instrumenten en middelen gedeeld worden ten dienste van alle Brusselaars, gaande van werkzoekenden, over werkgevers en opleiders tot jongeren met een leercontract!”, legt Rudi Vervoort, de Brusselse minister-president, uit.

“De publieke en private partners uit de sector verenigen zal ervoor zorgen dat de competenties van een twintigtal experten binnen hun vakgebied bijeengebracht kunnen worden en dat op één plaats een dienstenaanbod met veel ontwikkelingsmogelijkheden voor digitale vaardigheden voorgesteld kan worden. De samenwerkingen tussen onze teams om, met name, werkzoekenden voor, tijdens en na hun opleiding te begeleiden, zullen de resultaten nog verbeteren, evenals de werkzaamheden op het vlak van monitoring en bekendmaking bij de bedrijven verzekerd door de sector. Digitalcity.brussels vormt dus het ideale kader om een positieve, vernieuwende en ambitieuze dynamiek te ontwikkelen en door te geven voor de Brusselaars”, aldus Olivia P’tito, directeur-generaal van Bruxelles Formation.

“Op het moment dat onze samenleving plots naar het digitale overgeschakeld is, is een opleiding volgen binnen de digitale beroepen bijna de garantie op een job. Ik moedig de werkzoekenden die nog twijfelen om het avontuur aan te gaan, aan. Net zoals ik de werkgevers uitnodig om een beroep te doen op deze nieuwe dienst, zodat deze zo goed mogelijk tegemoetkomt aan hun behoeften. Het zijn alle nieuwe oplossingen die we voor Brussel zullen vinden samen, die ervoor zullen zorgen dat we de crisis het hoofd kunnen bieden”, legt Grégor Chapelle, de directeur-generaal van Actiris, uit.

“De oprichting van de pool Digitalcity past volledig binnen de toekomstvisie van VDAB. Het opzetten van gemeenschappelijke infrastructuur, gericht naar zowel werkzoekenden, werknemers als leerlingen, is volgens ons de weg van de toekomst. Dat binnen Digitalcity opleidingen worden georganiseerd in functie van de concrete noden van werkgevers, is essentieel voor de ICT-sector. ICT-opleidingen geeft VDAB dus niet zelf, maar we brengen al onze opleidingen virtueel onder in de pool Digitalcity en we laten onze partnerorganisaties wel opleidingen organiseren op deze prachtige state of the art infrastructuur van Digitalcity”, besluit Geert Pauwels, de directeur van VDAB Brussel.

“Digitalcity.brussels, vanwege zijn missie als digitaal centraal punt, komt tegemoet aan de verwachtingen van de bedrijven op het gebied van opleiding en informatieverstrekking. Digitalcity.brussels moet het platform voor de Brusselse digitale projecten worden, van het ter beschikking stellen van zijn infrastructuur tot het opzetten van opportuniteiten voor publiek-private structuren. Digitalcity.brussels is eveneens de ideale plaats om ervoor te zorgen dat ondernemingen gekwalificeerd personeel vinden, hun (toekomstige) werknemers opleiden en meer zichtbaarheid geven aan hun projecten, producten of diensten”, verklaart Jean-Pierre Rucci, de directeur-generaal van Digitalcity.brussels.

 

Meer weten

Digitalcity.brussels bevindt zich in Oudergem, in de onmiddellijke nabijheid van de campussen van de ULB en de VUB waarmee de pool nieuwe samenwerkingen wil ontwikkelen. Het gebouw telt vijf niveaus en omvat onder meer:

  1. een auditorium met 100 plaatsen;
  2. een vijftiental uitgeruste zalen;
  3. een studio voor digitale media;
  4. een CISCO-lab voor netwerktechnologieën;
  5. een laboratorium om de proeven voor de certificering en de erkenning van competenties te organiseren en
  6. een ruimte van ruim 100 m² om activiteiten van Actiris in verband met tewerkstelling te organiseren.

 

“Shaping the future of work – Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt”, Agoria, 2018.

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be