December 2018: 50e opeenvolgende daling van de werkloosheid in Brussel

December 2018: 50e opeenvolgende daling van de werkloosheid in Brussel

Brusselse werkloosheid op laagste niveau sinds 1992

Eind december telt het Brussels Gewest 88.317 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,7%. Voor een decembermaand is dat het laagste cijfer sinds 1992 (15,1%).

Deze 50e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 2.774 personen tegenover 2017 (-3,0%), van 8.419 personen tegenover 2016 (-8,7%) en van 12.401 personen tegenover 2015 (-12,3%). In vergelijking met december 2014 is het aantal werkzoekenden met 19.600 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 18,2% in 4 jaar.

Met een 67e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 23,2%. Brussel telt 8.893 jonge werkzoekenden in december 2018, hetzij 719 minder dan vorig jaar (-7,5%), 1.795 minder dan in december 2016 (-16,8%) en 2.712 minder dan in december 2015 (-23,4%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 30,8% (-3.956).

Story image

 

Download hieronder het volledige persbericht

Persbericht Actiris - December 2018 50e opeenvolgende daling van de werkloosheid in Brussel.pdf 508 KB

 


Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel