De Brusselse werkloosheidscijfers

In 2022 bereikte het aantal werkzoekenden in Brussel het laagste niveau sinds 2003

Voor het jaar 2022 als geheel bedraagt het aantal werkzoekenden in Brussel gemiddeld 86.250 personen, wat lager is dan in 2021 (-2.531 eenheden of -2,9%) en ook wat lager dan vóór de gezondheidscrisis (-1.797 eenheden of -2,0% ten opzichte van 2019) en, in het algemeen, het laagste aantal sinds het jaar 2003.

Er dient te worden opgemerkt dat de daling van de werkloosheidscijfers vooral merkbaar was in de eerste helft van 2022, waar de daling 4,9% bedroeg, terwijl de cijfers voor de tweede helft van het jaar vrij dicht bij die van 2021 liggen (-660 eenheden of -0,7%).

Wat de maandelijkse werkloosheidscijfers betreft, telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eind december 2022 87.075 werkzoekenden. Dit zijn 220 mensen minder dan in december 2021, een daling van 0,3%.

Gedurende 2022 ontving Actiris rechtstreeks 83.656 vacatures, een stijging van 38,9% ten opzichte van 2021. Voor het hele jaar zien we een toename van het aantal vacatures, maar in het laatste kwartaal van het jaar is het aantal vacatures gedaald (-11,9%).

Voor de maand december 2022 wijzen de cijfers (5.675 vacatures) op een daling van -20,2% op jaarbasis. Deze daling is zeer zeker te verklaren door de samentrekking van de activiteiten als gevolg van de verslechtering van de economische situatie en de daling van het vertrouwen van bedrijven.

Met deze cijfers sluit Actiris het jaar 2022 af en maakt de balans op.

Bronnen: Actiris, Cijfers view.brussels
Bronnen: Actiris, Cijfers view.brussels

Download hieronder het volledige persbericht

202212_Persbericht Actiris.pdf

PDF - 991 Kb

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be