De werkloosheid blijft dalen in Brussel

De werkloosheid blijft dalen in Brussel

Op 6 jaar tijd is aantal jonge werkzoekenden met 45,7% afgenomen

Eind mei telt het Brussels Gewest 85.605 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,3%. Deze 56e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 2.936 personen sinds 2018 (-3,3%). Vergeleken met juni 2013 zijn er 21.232 werkzoekenden minder in Brussel: een afname van 19,9% op 6 jaar tijd.

Met een 73e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 18,7%. Brussel telt 7.167 jonge werkzoekenden in juni 2019, hetzij 711 minder dan vorig jaar (-9,0%). Sinds 2013 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 45,7% (-6.026).

 

 

Download hieronder het volledige persbericht.

201906_Persbericht Actiris_De werkloosheid blijft dalen in Brussel.pdf 723 KB

 


 

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel