De Brusselse werkloosheidscijfers

Eind december telde Brussel 92.053 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Dat is een stijging van 4.978 personen tegenover vorig jaar (+5,7%).

De werkloosheidsgraad bedraagt 15,2% tegenover 14,4% in december 2022. Ter herinnering: de werkloosheidsgraad is het percentage van de beroepsbevolking dat werkzoekende is. De beroepsbevolking is de bevolking in de werkende leeftijd die werkt of werk zoekt. De inactieven, die niet worden meegenomen in de berekening van de werkloosheidsgraad, zijn mensen van 15 jaar of ouder die noch werken noch werkzoekenden zijn (onder andere studenten en gepensioneerden).

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand december 8.757 personen (6.923 herinschrijvingen en 1.834 nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van 6.639 personen. Dit komt neer op een stijging van het aantal werkzoekenden met 2.118 personen (+2,4%) ten opzichte van een maand geleden. Van de 92.053 werkzoekenden zijn 49% vrouw en 51% man.

Kenmerken van de Brusselse werkzoekenden

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens categorie - 12/2023
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens categorie - 12/2023

Evolutie op jaarbasis: Actiris noteert een daling van -1,3% (-660 personen) van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en een stijging van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (+730 personen, +11,3%). Het aantal andere niet-werkende werkzoekenden stijgt met +16,9% (4.908 personen).

Van de 92.053 werkzoekenden zijn er 15.599 personen (16,9%) ingeschreven bij het OCMW, een stijging van +20,1% ten opzichte van een jaar geleden.

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens werkloosheidsduur - 12/2023
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens werkloosheidsduur - 12/2023

Evolutie op jaarbasis: het aantal werkzoekenden dat minder dan een jaar op zoek was naar werk stijgt met +9,0% (+3.003 personen). Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsduur tussen 1 en 2 jaar stijgt met +18,6% (+2.209 personen). Het aandeel langdurig werkzoekenden (+2 jaar) daalt met -0,6% (-234 personen).

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens leeftijd - 12/2023
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens leeftijd - 12/2023

Evolutie op jaarbasis: het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar stijgt met +12,0% (+1.138 personen). De leeftijdsgroep 25-49 stijgt met +6,6% (+3.569 personen). Ook in de categorie 50+ is er een stijging waar te nemen van +1,2% (+271 personen).

 

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens studieniveau - 12/2023
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens studieniveau - 12/2023

Evolutie op jaarbasis: wat opleidingsniveau betreft, stijgen alle categorieën: +5,5% (+2.941 personen) voor de laaggeschoolde werkzoekenden, +5,6% (+1.021 personen) voor de middengeschoolde werkzoekenden en +6,6% (+1.016 personen) voor de categorie hooggeschoolde werkzoekenden.

Meer cijfers

Op zoek naar gedetailleerde cijfers over werkzoekenden en vacatures in het Brussels Gewest? Die kan u raadplegen op viewstat.actiris.brussels.

U vindt hier elke 15e van de maand een gedetailleerd rapport over de werkgelegenheid in Brussel.

Meer weten over de verschillende categorieën werkzoekenden? Ontdek het hier.

Nora Ed-Daoui

Nora Ed-Daoui

Woordvoerster, Actiris

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be