De Brusselse werkloosheidscijfers

Eind november telde Brussel 89.935 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris. Dat is een stijging van 3.775 personen tegenover vorig jaar (+4,4%).

De werkloosheidsgraad bedraagt 14,8%, tegenover 14,2% in november 2022. Ter herinnering: de werkloosheidsgraad is het percentage van de beroepsbevolking dat werkzoekende is. De beroepsbevolking is de bevolking in de werkende leeftijd die werkt of werk zoekt. De inactieven, die niet worden meegenomen in de berekening van de werkloosheidsgraad, zijn mensen van 15 jaar of ouder die noch werken noch werkzoekenden zijn (onder andere studenten en gepensioneerden).

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand november 8.559 personen (6.187 herinschrijvingen en 2.372 nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van 9.917 personen. Dit komt neer op een daling van het aantal werkzoekenden met 1.358 (-1,5%) ten opzichte van een maand geleden. Van de 89.935 werkzoekenden zijn 49% vrouw en 51% man.

Kenmerken van de Brusselse werkzoekenden

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens categorie - 11/2023
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens categorie - 11/2023

Evolutie op jaarbasis: Actiris noteert een daling van -2,4% (-1.221 personen) van het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en een stijging van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (+532 personen, +8,1%). Het aantal andere niet-werkende werkzoekenden stijgt met +15,6% (4.464 personen).

Van de 89.935 werkzoekenden zijn er 14.648 personen (16,3%) ingeschreven bij het OCMW, een stijging van +14,6% ten opzichte van een jaar geleden.

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens werkloosheidsduur- 11/2023
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens werkloosheidsduur- 11/2023

Evolutie op jaarbasis: het aantal werkzoekenden dat minder dan een jaar op zoek was naar werk stijgt met +7,4% (+2.472 personen). Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsduur tussen 1 en 2 jaar stijgt met +15,6% (+1.820 personen). Het aandeel langdurig werkzoekenden (+2 jaar) daalt met -1,3% (-517 personen).

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens leeftijd - 11/2023
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens leeftijd - 11/2023

Evolutie op jaarbasis: het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar stijgt met +9,2% (+890 personen). De leeftijdsgroep 25-49 stijgt met +5,0% (+2.684 personen). Ook in de categorie 50+ is er een stijging waar te nemen van +0,9% (+201 personen).

 

Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens studieniveau - 11/2023
Verdeling van de Brusselse werkzoekenden volgens studieniveau - 11/2023

Evolutie op jaarbasis: wat opleidingsniveau betreft, stijgen alle categorieën: +3,8% (+2.024 personen) voor de laaggeschoolde werkzoekenden, +4,3% (+778 personen) voor de middengeschoolde werkzoekenden en +6,4% (+973 personen) voor de categorie hooggeschoolde werkzoekenden.

Meer cijfers

Op zoek naar gedetailleerde cijfers over werkzoekenden en vacatures in het Brussels Gewest? Die kan u raadplegen op viewstat.actiris.brussels.

U vindt hier elke 15e van de maand een gedetailleerd rapport over de werkgelegenheid in Brussel.

Meer weten over de verschillende categorieën werkzoekenden? Ontdek het hier.

Nora Ed-Daoui

Nora Ed-Daoui

Woordvoerster, Actiris

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be