De Brusselse werkloosheid stabiliseert

De Brusselse werkloosheid stabiliseert

Het Brussels gewest telt in oktober 88.155 werkzoekenden, een lichte stijging van 0,5% vergeleken met oktober 2021. De jongerenwerkloosheid stijgt met 6,9%. Brussel telt 9.937 werkzoekenden jonger dan 25. De economische conjunctuur en de komst van Oekraïense vluchtelingen lijken de meest waarschijnlijke verklaring te zijn voor de stabilisatie van de werkloosheid, die 14 maanden onafgebroken daalde en zo historisch lage niveaus bereikte. De sterkere toename van de werkloosheid bij de jonge werkzoekenden is dan weer grotendeels te wijten aan het grote aantal jongeren dat tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 ervoor koos om verder te studeren en zich pas deze zomer (2022) kwam inschrijven als werkzoekende.

Stabilisatie van de algemene werkloosheid, stijging bij Brusselse jongeren

De Brusselse werkloosheidscijfers stabiliseren. Dat komt enerzijds door de economische conjunctuur, die de vraag naar nieuwe arbeidskrachten doet afnemen, vooral door de gestegen loons- en energiekosten. Voor de eerste keer sinds februari 2021 ontving Actiris minder vacatures. Anderzijds zijn er vandaag 1.431 Oekraïense werkzoekenden ingeschreven bij Actiris, terwijl ze maar met een honderdtal waren een jaar geleden, wat de werkloosheid met ongeveer 1,5% doet stijgen.

Eind oktober telt het Brussels Gewest 88.155 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,3%. Dit komt neer op een lichte stijging op jaarbasis (+399 personen, +0,5%). Op maandbasis noteren we ook een lichte stijging van 69 personen (+0,1%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 25,7%. Brussel telt 9.937 jonge werkzoekenden in oktober 2022, oftewel 645 personen meer dan een jaar geleden (+6,9%).

Download hieronder het volledige persbericht

202210_Persbericht Actiris_De Brusselse werkloosheid stabiliseert.pdf 199 KB

 

Jan Gatz
Jan Gatz Woordvoerder/Porte-parole, Actiris

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel