Brusselse werkloosheid stabiliseert

Aantal vacatures stijgt: Actiris ontving in september 35,7% meer werkaanbiedingen

Het Brussels gewest telt in september 88.086 werkzoekenden, een lichte daling van 0,2% vergeleken met september 2021. De jongerenwerkloosheid stijgt op haar beurt met 3,7%. Brussel telt 9.654 werkzoekenden onder de 25. Actiris ontving de voorbije maand 8.186 werkaanbiedingen. Dat zijn er 35,7% meer dan in september vorig jaar.

Stabilisatie van de algemene werkloosheid, stijging bij Brusselse jongeren

Eind september telt het Brussels Gewest 88.086 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,3%. Dat komt neer op een lichte daling op jaarbasis (-174 personen, -0,2%). Op maandbasis noteren we een daling van 552 personen (-0,6%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 25,0%. Brussel telt 9.654 jonge werkzoekenden in september 2022, oftewel 343 personen meer dan een jaar geleden (+3,7%). De toename van de werkloosheid bij de jonge werkzoekenden is wellicht te wijten aan het grote aantal jongeren dat tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 ervoor koos om verder te studeren en zich pas deze zomer (2022) kwam inschrijven als werkzoekende. Augustus en september zijn namelijk doorgaans de maanden waarin een grote groep jonge werkzoekenden zich voor het eerst komt inschrijven bij Actiris.

 

 

Download hieronder het volledige persbericht

202209_Persbericht Actiris - Brusselse werkloosheid stabiliseert, aantal vacatures stijgt.pdf

PDF - 199 Kb
Jan Gatz

Jan Gatz

Woordvoerder/Porte-parole, Actiris

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be