Brusselse arbeidsmarkt groeit sterk

In 2021 kwamen er 41.360 jobs bij in Brussel, een groei van 5,5%

De Brusselse arbeidsmarkt groeide sterk in 2021. Dat blijkt uit de jaarlijkse balans van de arbeidsmarkt die Statbel net uitbracht. Het aantal jobs zit in de lift en meer Brusselaars vonden werk. De resultaten van Statbel bevestigen enkele trends die al zichtbaar waren in de cijfers van Actiris, zoals de daling van de werkloosheid en de sterke stijging van het aantal vacatures.

Meer Brusselaars aan het werk, meer jobs in Brussel

Het aantal Brusselaars met een job nam het afgelopen jaar toe met 8.700, een groei van 1,9%. In totaal zijn 479.000 Brusselaars aan de slag. Dat is een record: nog nooit eerder hadden zo veel Brusselaars een job. De tewerkstellingsgraad stijgt opnieuw na een afvlakking tussen 2019 en 2020. Hij bereikt zijn hoogste niveau ooit: 62,2% van de Brusselaars tussen de 20 en 64 jaar oud werkt. De werkloosheidsgraad (15-64) bleef stabiel met 12,5%. In 2016 was dat nog 16,9%.

Het aantal jobs in Brussel groeide heel sterk. Zorgde de uitbraak van de coronapandemie nog voor een verlies van bijna 5000 jobs, werd die achterstand in 2021 méér dan ingehaald: er kwamen op één jaar tijd 41.360 arbeidsplaatsen bij binnen het Brussels Gewest.

Cristina Amboldi, directrice-generaal van Actiris : "De cijfers van Statbel zijn duidelijk: Brussel is na het ergste deel van de coronacrisis snel rechtgeveerd. Daar zijn we erg blij mee. Historische records zijn mooi, maar deze crisis heeft ons geleerd dat vooruitkijken moeilijk is zolang de situatie onduidelijk blijft. De federale tewerkstellingsmatregelen, die verlengd werden tot juni, blijven hun beschermende rol spelen. Als ze eindigen, zullen wij een belangrijke rol spelen om die daling van de werkloosheidsgraad verder te zetten."
Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt : "Bijna 500.000 Bruxellois hebben vandaag een job. Daar ben ik bijzonder blij om. Maar het mag geen reden zijn om de 'war for talent' te vergeten die woedt op onze arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken opgeleide mensen, vaak hoogopgeleide profielen. De oplossing ligt in opleiding. We moeten de vaardigheden van Brusselse werkzoekenden naar een hoger niveau tillen om deze stijging van de tewerkstellingsgraad verder te zetten."

 

Aantal pendelaars in de hoofdstad neemt toe

Ook het aantal Vlamingen en Walen met een job in Brussel nam toe. In totaal werken er 259.000 Vlamingen in Brussel (+10,9%) en 144.000 Walen (+6,6%). Voor het eerst sinds 2014 werken er opnieuw iets meer pendelaars in Brussel dan Brusselaars zelf: 50,6%. (403.000) van de jobs binnen het Brussels Gewest worden ingevuld door Vlamingen of Walen, de resterende 49,4% door Brusselaars (393.000). Een mogelijke verklaring hiervoor is te zoeken in de veralgemening van het thuiswerk. Sinds de start van de pandemie betekent in een ander gewest werken lang niet altijd meer dat je elke dag pendelt.

Het aantal Brusselaars dat gaat werken in Vlaanderen (53.400) en Wallonië (23.210) bleef tussen 2020 en 2021 nagenoeg stabiel, met respectievelijk een toename van 1,2% en een daling van 2%. Meer Brusselaars vonden een job in het buitenland: 10.000 Brusselaars werken buiten de landsgrenzen, een stijging van 17,8% (+1.509 personen). Ook deze evolutie kan mogelijk verklaard worden door het vele thuiswerken dat sinds de coronapandemie overal ingeburgerd is.

 

Brusselaars werken vaker thuis dan Vlamingen en Walen

De enquêtes van Statbel nemen tot slot ook thuiswerk onder de loep. Daaruit blijkt dat Brusselaars vaker thuiswerken dan Vlamingen en Walen. De helft van de Brusselaars (49,7%) doet aan thuiswerk, terwijl dat bij Vlamingen maar 38%, bij Waalse landgenoten 34%. Mogelijk zijn jobs in Brussel gemiddeld vaker te combineren met thuiswerk dan in de andere gewesten.

Bijna 1 op 5 Brusselaars (19,3%) werkte altijd thuis in 2021. Ongeveer even veel (18,3%) werkte de helft van de tijd of meer thuis. 12,1% deed minder dan de helft van de tijd aan thuiswerk. De resterende 50,3% ging altijd op verplaatsing werken.

 


Jan Gatz

Jan Gatz

Woordvoerder/Porte-parole, Actiris

Pauline Lorbat

Woordvoerster, Brussels minister van Werk & Beroepsopleiding

Bron: Statbel, EAK, FOD Economie.

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be