Bouw, IT, gezondheidszorg, … Deze beroepen zoeken personeel in het Brussels Gewest

Actiris publiceert vandaag zijn officiële lijst van knelpuntberoepen en studies die naar knelpuntberoepen leiden

Actiris publiceert vandaag zijn officiële lijst met 113 beroepen die bepaald zijn als knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Actiris deelt ook de lijst met opleidingen in verband met deze beroepen. Een opleiding of studie volgen die naar een knelpuntberoep leidt, vergroot de kans om een job te vinden aanzienlijk. Opgelet: de lijst met studies die naar knelpuntberoepen leiden, bevat enkel voltijdse studies. Er zijn ook veel andere trajecten die naar knelpuntberoepen leiden en die een vrijstelling van beschikbaarheid kunnen toekennen, zoals de beroepsopleidingen bij de partners van Actiris en duaal leren (middelbaar of hoger onderwijs).

Wat is een knelpuntberoep?

Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor werkgevers moeilijk personeel vinden. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • Kwantitatief probleem: er zijn te weinig kandidaten voor bepaalde beroepen (knelpuntberoepen).
  • Kwalitatief probleem: er zijn kandidaten, maar ze hebben niet de juiste kwaliteiten (opleiding, ervaring, talenkennis).
  • Moeilijke werkomstandigheden: zwaar of gevaarlijk werk, weekend- of nachtwerk, onzeker statuut, laag loon.

Deze analyse is zowel statistisch als kwalitatief. Bepaalde functies staan op statistisch vlak misschien niet aangeduid als knelpuntberoepen, maar werden door consulenten van Actiris op het terrein wel zo gemarkeerd.

Welke beroepen en welke sectoren?

De officiële lijst van knelpuntberoepen werd gepubliceerd door view.brussels, het Brussels Observatoriumvoor Werk en Opleiding. Het merendeel van de beroepen die je er terugvindt, staan al jaren op de lijst. Het gaat onder meer om leraren, bouwvakkers, personeel in de gezondheidszorg en beroepen in IT.

Een knelpuntberoep kiezen, betekent je jobkansen verhogen

Wie graag voor een opleiding kiest die naar een knelpuntberoep leidt, kan de volledige lijst hier terugvinden. Voor het schooljaar 2022-2023 merken we veel veranderingen op (om de leesbaarheid te verbeteren, gebruiken we het mannelijk meervoud om groepen aan te duiden die zowel mannen als vrouwen inhouden):

Ten opzichte van de vorige lijst werden volgende studies aan de lijst 2022-2023 toegevoegd : restaurant, hotel en keuken en zorgkundige (hoger secundair onderwijs met technische of beroepsvorming) ; accounting administration/boekhouding, bachelor kleuter onderwijs, directiesecretaris, hotelmanagement, medische laboratoriumtechnologie, organisatie en management, preventieadviseur, technisch-commercieel adviseur, en verzekeringen (hoger onderwijs : professionele bachelor) ; architectuur (hoger onderwijs : academische bachelors + masters).

Ten opzichte van de vorige lijst zijn de volgende studies geschrapt : beenhouwerij, chemie, kok, industrieel technisch tekenaar, architectuurtekenaar, brood- en banketbakkerij, metaalbewerking en metaalconstructies, en ook houtbewerking (hoger secundair onderwijs met technische of beroepsvorming) ; informatica, accounting administration/boekhouding (hoger beroepsonderwijs HBO5) ; literatuur en moderne talen (hoger onderwijs : academische bachelors + masters).

In bepaalde gevallen kunnen werkzoekenden die een van deze opleidingen volgen een vrijstelling van beschikbaarheid krijgen. Concreet wil dat zeggen dat het mogelijk is om je werkloosheidsuitkering te behouden terwijl je een van deze opleidingen volgt. Het doel is om werkzoekenden aan te moedigen om een knelpuntberoep te gaan uitoefenen.

Romain Adam

Romain Adam

Porte-parole, Actiris

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be