April 2019: Brusselse werkloosheid op laagste peil in 26 jaar

April 2019: Brusselse werkloosheid op laagste peil in 26 jaar

De werkloosheid daalt 4,5 jaar ononderbroken in Brussel.

Het Brussels Gewest telt eind april 86.931 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,5%, de laagste werkloosheidsgraad voor de maand april in 26 jaar. Deze 54e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 2.436 personen tegenover 2018 (-2,7%). In vergelijking met april 2014 is het aantal werkzoekenden met 22.400 personen gedaald, een verschil van 20,5% in 5 jaar tijd.

Met een 71e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 21%. Brussel telt 8.064 jonge werkzoekenden, hetzij 696 minder dan vorig jaar (-7,9%). Sinds 2014 is het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in Brussel gedaald met 39% (-5.162).

 

 

Download hieronder het volledige persbericht

Persbericht Actiris - April 2019 Brusselse werkloosheid op laagste peil in 26 jaar.pdf 724 KB

 


 

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel