April 2018: Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 25 jaar

Werkloosheid voor het eerst sinds 1993 onder de 16% in april

Eind april telt het Brussels Gewest 89.367 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,9%. Deze 42e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 3.381 personen tegenover 2017(-3,6%), van 9.154 personen tegenover 2016 (-9,3%) en van 14.516 personen tegenover 2015 (-14,0%). In vergelijking met april 2014 is het aantal werkzoekenden met 19.964 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 18,3% in 4 jaar.

Met een 59e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 22,9%. Brussel telt 8.760 jonge werkzoekenden in april 2018, hetzij 520 minder dan vorig jaar (-5,6%), 1.842 minder dan in april 2016 (-17,4%) en 2.807 minder dan in april 2015 (-24,3%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 33,8%, wat neerkomt op een daling van een derde in vier jaar (-4.466).

 

Download hieronder het volledige persbericht

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel