Algemene werkloosheid blijft voorlopig stabiel in Brussel

Algemene werkloosheid blijft voorlopig stabiel in Brussel

Aantal jonge werkzoekenden neemt met 16,8% toe in juli

De algemene werkloosheid blijft voorlopig stabiel in Brussel. Eind juli telde het Brussels Gewest 87.628 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 15,4%. Dat betekent een daling van 107 personen ten opzichte van juli 2019 (-0,1%) maar een stijging op maandbasis van 2.227 personen (+2,6%).

Dat de algemene werkloosheid nog niet toeneemt, heeft vooral te maken met het overbruggingsrecht en de tijdelijke werkloosheid, waar veel werkgevers momenteel beroep op doen om ontslagen te vermijden. Om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid moeten werknemers zich niet inschrijven als werkzoekende bij de openbare diensten voor tewerkstelling.

Eind juli telde Brussel 8.140 jonge werkzoekenden (<25). Dat zijn er 1.169 meer dan vorig jaar (+16,8%). Het aantal Brusselse jongeren dat zich voor de eerste keer kwam inschrijven na hun studies steeg met 48,6%. Tijdens deze door het coronavirus overheerste periode daalde de economische activiteit sterk en zijn er dus minder kansen op de arbeidsmarkt, met name voor jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.

 

 

Download hieronder het volledige persbericht

202007_Persbericht Actiris - Algemene werkloosheid blijft voorlopig stabiel in Brussel 202007_Persbericht Actiris - Algemene werkloosheid blijft voorlopig stabiel in Brussel.pdf - 501 KB

 

 

 

 

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel