Actiris stelt loket en actieplan voor Oekraïense vluchtelingen voor

Om de toestroom van Oekraïense vluchtelingen op te vangen en hen te helpen bij hun zoektocht naar werk zet Actiris een actieplan in werking. De Brusselse arbeidsbemiddelaar opent onder andere een specifiek loket.

Hoewel onderdak vinden uiteraard de eerste prioriteit blijft, vinden steeds meer Oekraïners intussen ook de weg naar Actiris. Voor de start van het conflict eind februari waren er een honderdtal Oekraïners als werkzoekende ingeschreven bij Actiris. De afgelopen weken kwamen er 328 bij. Meer dan 4 op 5 is een vrouw. Het is moeilijk om exact te voorspellen hoeveel Oekraïense vluchtelingen de komende weken of maanden een job zullen beginnen zoeken in Brussel, maar gewestelijke voorspellingen verwachten om en bij de 5.000 nieuwe werkzoekenden. Om al die mensen een duwtje in de rug te geven bij hun zoektocht naar werk, zet Actiris een actieplan in werking.

Welke diensten zijn er voor Oekraïense werkzoekenden?

Een onthaalloket
Naast de 18 lokale agentschappen kunnen Oekraïense werkzoekenden ook terecht in de hoofdzetel van Actiris aan metrostation Madou. Daar is een specifiek loket ingericht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, in aanwezigheid van tolken. De Brusselse lokale besturen kregen van Actiris de vraag om op het moment van hun inschrijving bij de gemeente de Oekraïners te informeren over het loket.

Taallessen 
Eens ze ingeschreven zijn bij Actiris kunnen werkzoekenden beroep doen op taalcheques voor gratis lessen Frans of Nederlands. En ook Brulingua, de gratis Brusselse app om talen te leren kan hen verder helpen. Er wordt druk gewerkt om binnen enkele weken de interface ook in het Oekraïens beschikbaar te maken.

Opvang in kinderdagverblijven
Actiris beheert vier Brusselse crèches voor jonge kinderen van werkzoekenden. Ouders kunnen er met een gerust gemoed hun kinderen achterlaten wanneer ze bijvoorbeeld naar een opleiding of sollicitatiegesprek moeten.

Hoe kunnen werkgevers helpen?

#Welcome
Actiris stelt werkgevers voor om de hashtag #welcome toe te voegen aan hun vacatures. Zo kunnen ze gratis hun vacatures verspreiden en tonen dat ze openstaan voor het aanwerven van vluchtelingen. Partners van Actiris die werken met nieuwkomers kunnen aan de slag met deze vacatures.

Positieve acties
Op nationaliteit of statuut aanwerven is een discriminatie. Een werkgever kan dus niet enkel Oekraïense werkzoekenden rekruteren. Maar er bestaat een oplossing voor werkgevers die hun solidariteit willen tonen en nieuwkomers willen aanwerven, wat hun nationaliteit ook is. Nieuwkomers zijn namelijk een kwetsbare doelgroep die vaker op moeilijkheden botst bij het zoeken naar een job. Daarom kunnen ze onder specifieke voorwaarden genieten van uitzonderlijke maatregelen. Het is in dat licht dat bijvoorbeeld het project IntegraJobs het licht zag, een samenwerking met de FeBi. Dat project zorgde al voor 18 aanwervingen van nieuwkomers in knelpuntberoepen in de zorgsector. Andere sectoren zouden die aanpak kunnen volgen.

Op welke tewerkstellingssteun kunnen Oekraïense werkzoekenden beroep doen?

Jongeren onder de 30 ​
Werkgevers die een werkzoekende jonger dan 30 aanwerven kunnen beroep doen op ​ Activa.brussels en zo voor een voltijds contract 15.900€ besparen op 30 maanden. Hierbij komt nog de aanmoedingssteun voor opleiding van maximaal 5.000€, een tussenkomst voor de opleidingskosten van de net aangeworven (ex-)werkzoekende.

Werkzoekenden tussen 30 en 57 ​
Werkgevers die iemand aanwerven die in Oekraïne zijn job verloor door de oorlog kunnen beroep doen op de Phoenix.brussels-premie. Die bedraagt 800€ per maand voor een maximumduur van 6 maanden.

Voor werkzoekenden ouder dan 57 ​
Werkgevers die een oudere werkzoekende (57+) aanwerven kunnen rekenen op ​ Activa.brussels en zo voor een voltijds contract 15.900€ terugkrijgen van de loonkosten van hun nieuwe collega, gespreid over 30 maanden.

"Net als andere grootsteden ziet Brussel een heel pak migratiestromen voorbijkomen. Sinds 2018 heeft Actiris een strategie om nieuwkomers te helpen bij hun zoektocht naar werk. We hebben onder andere gewerkt aan een netwerk van partners die dicht bij werkzoekende nieuwkomers staan en elke dag met hen werken. Een team van Actiris heeft zich ook gespecialiseerd in de begeleiding van deze doelgroep. Het actieplan dat we vandaag in werking zetten steunt op deze expertise en de huidige situatie dwingt ons om die aanpak nog te versterken. We wilden klaar zijn voor deze plotse toestroom van Oekraïners die van de Europese Raad het statuut van tijdelijke bescherming kregen. We houden de situatie goed in het oog om op tijd te reageren en onze diensten aan te passen.", verduidelijkt Cristina Amboldi, directrice-generaal van Actiris.
Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt: 328 Oekraïense vluchtelingen kwamen de laatste weken en dagen zich inschrijven bij Actiris. Hun aantal gaat de komende weken nog toenemen. Ze proberen de draad op te pikken met een zo normaal mogelijk leven en daar hoort ook werk bij. Actiris is dus snel in actie geschoten met een onthaalloket, informatiesessies en begeleiding voor iedereen die op zoek is naar een job. De Brusselse arbeidsmarkt heeft op dit moment veel werkkrachten nodig. Sommige sectoren en beroepen zoeken honderden helpende handen. Oekraïners die Engels of een van de landstalen spreken, kunnen de onthaaldiensten helpen en zo hun landgenoten op hun beurt helpen, onder andere met de administratieve stappen die ze moeten ondernemen.

Wie zijn de Oekraïense werkzoekenden?

 

 

 

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be