Actiris schort tijdelijk werkaanbieding van Deliveroo op

Naar aanleiding van ongepast gebruik van haar platform voor gratis verspreiding van werkaanbiedingen, heeft Actiris vandaag beslist om een werkaanbieding, die op 12 januari 2018 door de onderneming Deliveroo gepubliceerd werd, te verwijderen.

Actiris biedt aan werkgevers de mogelijkheid om gratis hun werkaanbiedingen te verspreiden via haar online platform. Met deze tool kunnen werkgevers nieuwe medewerkers rekruteren als loontrekkende, volgens de wet van 3 juli 1978 over de arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het mogelijk om via de tool werknemers binnen een zelfstandigenstatuut aan te werven, dit conform de wetgeving daaromtrent.

De werkaanbieding van Deliveroo waarvan er sprake is, die gepubliceerd werd in de categorie “loontrekkende”, doet vermoeden dat de voorgestelde functies niet beantwoorden aan het statuut van loontrekkende, maar eerder aan dat van zelfstandige. Als openbare dienst van tewerkstelling wordt Actiris volledig gefinancierd door publieke middelen. Actiris verbindt zich er dan ook toe “enerzijds een kwalitatieve begeleiding te garanderen voor de werkzoekenden tijdens hun doorstroming naar een duurzame en kwalitatieve tewerkstelling en anderzijds de werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers en medewerksters doeltreffende en gratis oplossingen en instrumenten aan te reiken.”[1]

Aangezien de federale overheid, op vraag van Minister Peeters, een onderzoek aangekondigd heeft naar de wettelijkheid van het zelfstandigenstatuut dat Deliveroo voorstelt aan zijn medewerkers, heeft Actiris beslist om, in afwachting van de resultaten van dat onderzoek, deze werkaanbieding tijdelijk te verwijderen.

​ ​ ​

[1] Fragment uit het Beheerscontract 2017-2022 van Actiris

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel