Actiris opent het eerste Cosearching Center van België

Cosearching is een methode waarbij werkzoekenden samenwerken aan hun zoektocht naar werk, elkaar stimuleren en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Actiris en zijn partners openen vandaag, 22 februari, het allereerste Cosearching Center van België bij BeCentral. Een vernieuwend en uniek project in Brussel, volledig gebaseerd op samenwerking.

Bij cosearching helpen werkzoekenden elkaar bij het zoeken naar een job. Concreet gaan groepen van tien werkzoekenden regelmatig met elkaar afspreken, eerst begeleid en dan zelfstandig. Ze delen de moeilijkheden die ze tegenkomen, de ervaringen die anderen kunnen helpen en zoeken samen oplossingen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en geraken ze vlotter uit het isolement waar velen onder hen in zitten. Tijdens de begeleiding kunnen ze ook werken aan hun creativiteit, teamwork en hun netwerk uitbreiden, allemaal zaken die belangrijk zijn bij het zoeken naar een job.

Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt: "Je kan snel je zelfvertrouwen verliezen bij het zoeken naar een baan. Dit geldt des te meer wanneer het lang duurt en de ingezette energie niet leidt tot werk. Dankzij cosearching zullen alle werkzoekenden, ook langdurig werkzoekenden, het effect van collectieve actie kunnen benutten om op basis van advies, wederzijdse hulp en netwerking een nieuwe groepsdynamiek (opnieuw) te starten met het oog op integratie op de arbeidsmarkt."

De eerste vijf weken worden werkzoekenden ondersteund door een begeleider die hen op weg helpt. De groep leert samen beslissingen maken, rollen verdelen, actief naar elkaar luisteren, brainstormen en nieuwe ideeën uitwerken. Eens ze die basis onder de knie hebben, komen de groepen samen in volledige autonomie, minimaal één keer per week.

Vincent Gadé, 37, heeft heel zijn carrière in de horeca en handel gewerkt voor hij aan zijn cosearchingavontuur begon en met web development startte. Hij heeft net een stage bij BeCode afgerond. "Ik hoorde eerst van cosearching via de nieuwsbrief van Actiris en heb me meteen ingeschreven. Werk zoeken kan soms eenzaam zijn. Door elke week samen te komen vond ik meer motivatie en werd ik een pak actiever, ook al was het noodgedwongen vaak online. Ik heb met mensen van verschillende leeftijden, afkomst en achtergrond van gedachten kunnen wisselen. Mensen die ik zonder de cosearchingworkshops nooit tegengekomen was. We motiveerden en coachten elkaar tijdens de sessies, maar ook op het digitale platform Backstage.Network, waar we zelf projecten begonnen te lanceren: schrijf- of informaticaworkshops, gesprekstafels om een taal te oefenen, enzovoort. Ik dacht al langer aan een IT-avontuur en de klik kwam er tijdens een van de workshops. Vandaag heb ik net een opleiding en een stage afgerond en ik wil mijn opleiding verderzetten."
Andrea Cuadrado, 38, deed mee aan verschillende cosearchingateliers. Die hebben haar erg veel geholpen in volle covid-periode. Ze ontdekte verschillende beroepsmogelijkheden en gaf haar carrière een nieuwe wending: "Ik heb een tiental sessies meegevolgd in de zomer van 2020, in een groep van acht personen. Ik heb beseft dat over je dromen of waarden praten of over wat je zoekt in een job, soms makkelijker ging met lotgenoten dan met je eigen directe omgeving. De workshops waren ook echt goed voor mijn netwerk. Ik heb, na wat vrijwilligerswerk, een job gevonden bij NewB, op de HR-dienst. Dankzij de groep heb ik het aangedurfd om de sprong te wagen naar een job die me erg goed ligt."

 

Getest sinds 2019

Op initiatief van Actiris wordt het cosearching.brussels-project getest sinds 2019. Het pilootproject kwam er met hulp van Activ’action, Cocorico and Co, Divers Gens en de Jobhuizen van Vorst, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde en Ukkel. Twee extra partners kwamen er later nog bij: Backstage.Network maakte een digitaal platform om werkzoekenden elkaar online te laten helpen: cosearching.brussels. Tracé Brussel kwam er daarna nog bij en zorgde voor de tweetaligheid van het project.

Het pilootproject werd geëvalueerd met een enquête. 84% van de deelnemers gaven aan dat cosearching hen heeft geholpen met nieuwe vaardigheden. Cosearching bleek ook een nieuwe oplossing voor langdurig werkzoekenden. In 2020 zat 70% van de deelnemers langer dan een jaar zonder job. De positieve resultaten van deze testfase zorgden ervoor dat het Beheerscomité van Actiris eind 2021 het project verlengde en toegankelijk maakte voor elke Brusselse werkzoekende die bij Actiris ingeschreven is.

Laurent Hublet, CEO van BeCentral: "BeCentral is een plek om te leren en te ondernemen. We hebben een tiental digitale scholen en een tiental start-ups op onze campus. Met het cosearching center komt er een plaats vol inspiratie bij in onze gemeenschap. Een plek waar iedereen zichzelf en zijn of haar carrière kan heruitvinden."
"Ons doel is om tussen de 500 en 700 werkzoekenden te begeleiden met deze nieuwe methode. Cosearching is er voor iedereen, maar we zien dat de meerderheid van de deelnemers langdurige werkzoekenden zijn. Het project strijdt dus tegen de nefaste effecten die lang zonder een job zitten veroorzaakt. Werkzoekenden voelen zich bij cosearching ondersteund, er wordt naar hen geluisterd en ze ontdekken nieuwe perspectieven.", vertelt Cristina Amboldi, directrice-generaal van Actiris.

Om het project toegankelijk te maken voor iedere Brusselse werkzoekende openen BeCentral en Actiris het eerste centrum dat volledig aan cosearching gewijd wordt in het hart van de stad, dicht bij Brussel-Centraal. De ruimte zal gebruikt worden voor de begeleidingsfase en als ontmoetingsplek voor de nieuwe teams die werkzoekenden zullen vormen.

 

 

Jan Gatz

Jan Gatz

Woordvoerder/Porte-parole, Actiris

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be