Actiris ontving 44% minder werkaanbiedingen in april

Actiris ontving 44% minder werkaanbiedingen in april

De gezondheidscrisis en de quarantainemaatregelen veroorzaakt door het coronavirus doen het aantal vacatures dalen. In de loop van de maand april ontving Actiris rechtstreeks 1.677 werkaanbiedingen. Dat zijn er 1.333 (-44,3%) minder dan in april 2019. Voor de tweede helft van maart bedroeg de daling 24,1%.

Voor het eerst is er, na 65 maanden ononderbroken dalen, opnieuw een stijging van het aantal Brusselse werkzoekenden op jaarbasis: het gaat om 340 personen meer ten opzichte van april 2019 (+0,4%). Eind april telde het Brussels Gewest 87.271 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 15,5%.

44,3% minder werkaanbiedingen

Actiris ontving in april 2020 1.677 vacatures, een daling van 44,3% vergeleken met april 2019. In de onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat de afname van de ontvangen werkaanbiedingen nog sterker is in april dan in de tweede helft van maart.

Story image

 

 

Brusselse werkloosheid stijgt opnieuw na daling van 65 opeenvolgende maanden

Eind april telt het Brussels Gewest 87.271 werkzoekenden en heeft een werkloosheidsgraad van 15,5%. Dit betekent, na een daling van 65 opeenvolgende maanden, dat de werkloosheid een lichte stijging kent van +0,4% op jaarbasis. Op maandbasis noteren we een daling van 1.237 personen (-1,4%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 23,0%. Brussel telt 8.418 jonge werkzoekenden in april 2020, 354 personen meer dan een jaar geleden (+4,4%).

Story image
Story image

 

 

Download hieronder het complete persbericht

202004_Persbericht Actiris.pdf 477 KB

 

 

 

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel