Actiris ontving 24% minder werkaanbiedingen sinds coronamaatregelen

Actiris ontving 24% minder werkaanbiedingen sinds coronamaatregelen

Impact van coronavirus op klassieke werkloosheid in Brussel voorlopig beperkt

Actiris kreeg in de tweede helft van maart een kwart minder werkaanbiedingen van werkgevers. Dat is het gevolg van de gezondheidscrisis en de quarantainemaatregelen veroorzaakt door het coronavirus. In het begin van de maand steeg het aantal werkaanbiedingen nog op jaarbasis.

Het effect van de uitgebroken crisis op de Brusselse werkloosheidscijfers blijft daarentegen voorlopig beperkt. Eind maart telde het Brussels Gewest 88.508 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 15,7%. Dat is een daling van 979 personen in vergelijking met maart 2019 (-1,1%). Op dit moment zijn de gevolgen van de gezondheidscrisis op de Brusselse tewerkstelling vooral zichtbaar in de tijdelijke werkloosheid.

 

24% minder werkaanbiedingen

Actiris ontving in maart 2020 3.145 vacatures, een afname van 7,6% vergeleken met maart 2019. Er zijn wel grote verschillen tussen het begin en het einde van de maand: het aantal werkaanbiedingen nam in de eerste twee weken van maart nog toe met 4,4%, maar nam met bijna een kwart (24,1%) af in de weken die volgden op de uitbraak van het coronavirus en de richtlijnen om thuis te blijven.

Het aantal ontvangen werkaanbiedingen zakte het sterkst in de horeca, het onderwijs, bij de administratieve functies en in garages. Andere sectoren blijven voorlopig wel rekruteren: voor de handel en ondersteuning van verkoop kreeg Actiris in de tweede helft van maart meer dan 200 werkaanbiedingen. “Tijdens deze moeilijke en intense periode staan sommige sectoren onder druk en moeten ze snel kandidaten vinden voor hun vacatures. Ik nodig hen van harte uit om hun vacatures te taggen met #covid19 zodat we ze prioritair kunnen behandelen en zo, op ons niveau, bijdragen aan het redden van onze economie”, luidt het bij Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.
We zien nog geen impact op de werkloosheidscijfers van de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus. Werkgevers die door de coronamaatregelen getroffen worden doen in eerste plaats beroep op tijdelijke werkloosheid. Hun personeel dat momenteel op non-actief staat, behoudt hun arbeidscontract en 70% van hun salaris, dat door de RVA gestort wordt. Dat toont aan dat ondernemingen zo snel mogelijk opnieuw een doorstart willen maken, hetzelfde niveau willen halen als voor de crisis en hun medewerkers opnieuw aan het werk willen zetten. Als de huidige crisis blijft duren, zullen we in de komende weken ongetwijfeld wel de impact op de klassieke werkloosheid beginnen zien”, zegt Brussels minister van Werk en Beroepsopleidingen Bernard Clerfayt.

Story image

 

Download hieronder het volledige persbericht

202003_Persbericht Actiris - Actiris ontving 24% minder werkaanbiedingen sinds coronamaatregelen.pdf 542 KB

 

 

 

 

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel