Actiris ondersteunt 1200 jobs in de sociale economie

Budget van 30 miljoen euro voor sociale ondernemingen die werkzoekenden aanwerven

De sociale economie als antwoord op de crisis voor de meest kwetsbare werkzoekenden. Dat is het doel van ‘EcoSoc’, een nieuwe tewerkstellingsmaatregel. Door de crisis groeit ook in het Brussels Gewest de concurrentie tussen werkzoekenden, waardoor kwetsbare werkzoekenden nog minder kans maken op het vinden van werk. De Brusselse regering maakt daarom 30 miljoen euro vrij om 1200 jobs te creëren in meer dan 100 sociale ondernemingen.

Concreet gaat het om inschakelingsbanen voor werkzoekenden die bijzonder ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Laaggeschoolden of langdurig werkzoekenden bijvoorbeeld. Maar ook jongeren, NEETs (jongeren die noch aan het werk noch in opleiding zijn), specifieke doelgroepen zoals ex-gedetineerden of werkzoekenden met een bepaalde handicap komen in aanmerking.

Erkende sociale ondernemingen (dat zijn ondernemingen die naast een economische activiteit ook een sociaal doel nastreven en op een democratische manier bestuurd worden) moesten een ‘inschakelingsprogramma’ indienen. Daarin staat uitgelegd hoe de onderneming werknemers die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn vaardigheden kan aanleren. 125 sociale ondernemingen werden gemandateerd, goed voor 1200 jobs. De betrokken werkgevers ontvangen per aanwerving een subsidie van €33.000/jaar (voor een periode van 2 jaar) of van €10.000/jaar (voor een periode van 5 jaar).

Jobs in elke schakel van de sociale economie: sociale restaurants, renovatiediensten, fietsateliers, kledinghersteldiensten, sociale dienstverlening, de bouwsector, enzovoort.

De Brusselse regering trekt bijna €30.000.000 aan loonsubsidies uit voor de tewerkstellingsmaatregel. Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt: “Sociale ondernemingen zijn onze partners in het bouwen van de wereld van morgen en het begeleiden van de meest kwetsbare werkzoekenden naar werk. In deze ongeziene crisis moeten we hen de weg naar een job helpen vinden. Volgens het principe “niemand is werkonbekwaam” heeft de Brussels regering een aanzienlijk budget vrijgemaakt om 1200 jobs te creëren die aan evenveel Brusselaars de kans geven om nieuwe vaardigheden te verwerven die hen uiteindelijk weer naar de klassieke arbeidsmarkt leiden.”

Onder meer CyCLO vzw, een sociale onderneming die fietsen in Brussel promoot, nam 7 nieuwe werknemers in dienst via de EcoSoc maatregel. “We zijn ervan overtuigd dat werkzoekenden opleiden op de werkvloer hun vaardigheden en zelfvertrouwen enorm vergroot. Door de maatregel kunnen we nieuwe krachten aanwerven die gemotiveerd zijn om dit avontuur aan te gaan: werken én een opleiding volgen op de werkvloer voor hun beroep van morgen”, zegt Nadia Belalia, inschakelingsverantwoordelijke van CyCLO vzw.

Voor Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris, komt EcoSoc geen moment te vroeg: “De coronacrisis toont meer dan ooit aan dat we zorg moeten dragen voor mens en planeet. Dankzij de mobilisatie van de sociale sector creëren we 1200 jobs en slaat de Brusselse gemeenschap drie vliegen in één klap: we dragen zorg voor de meest kwetsbare werkzoekenden, die nieuwe sociale diensten kunnen aanbieden én milieu-innovaties kunnen ondersteunen waar onze stad en planeet zo nood aan hebben. Kortom, met deze maatregel loopt Brussel voorop. En dat voelt goed nee?

Sean Vanonckelen

Sean Vanonckelen

Woordvoerder, Actiris
Romain Adam

Romain Adam

Porte-parole, Actiris

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be