Actiris gaat op zoek naar nieuwe oplossingen voor de Brusselse NEETs

Een op vijf jonge Brusselaars is een NEET. Ook al is dat cijfer sterk gedaald, het blijft veel te hoog. Actiris lanceert nu een nieuwe projectoproep, om het vertrouwen bij deze jongeren die gebroken hebben met de instellingen te herstellen en hen nieuwe oplossingen te kunnen bieden.

Uit Eurostat-gegevens blijkt dat het NEET-percentage bij jongeren van 18-24 op 19,8% ligt in Brussel. Dat cijfer mag dan wel al enkele jaren dalen, toch blijft het veel te hoog. Actiris engageert zich in zijn beheerscontract voor de periode 2017-2022 om deze doelgroep, die gebroken heeft met de instellingen, dichterbij te brengen. De projectoproep die vandaag gelanceerd werd door Actiris is dus deels bestemd voor terreinorganisaties (jeugdhuizen, wijkhuizen, straathoekwerkers, enz.). Actiris nodigt hen uit om samen met de partners voor socio-professionele inschakeling hun verbeelding de vrije loop te laten en samen nieuwe oplossingen te bedenken. Het doel van dit initiatief is om terug aan te knopen met deze jongeren en het contact en het vertrouwen te herstellen, zodat ze zouden (her)beginnen met het uitwerken van een beroepstraject.

 

Wat is een NEET?

NEET staat voor “Not in Employment, Education or Training”. Het gaat dus om jongeren die niet werken, noch studeren, noch een opleiding volgen. Achter deze definitie schuilt een zeer diverse groep, die in 5 categorieën onderverdeeld kan worden:

  • Werkloze jongeren, in de traditionele zin, die werk zoeken en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dit is de grootste groep, goed voor ongeveer de helft van de NEETs.
  • Personen die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt omwille van ziekte/handicap/het verzorgen van een naaste of die hun studies tijdelijk hebben stopgezet.
  • De zogenaamde ‘opportuniteitszoekers’, dit zijn zij die actief zoeken naar een job of opleiding, maar wachten op een kans die ze hun vaardigheden/statuut waardig achten.
  • De ‘vrijwillige’ NEETs, die bijvoorbeeld reizen of op andere, constructieve, wijze bezig zijn met activiteiten als kunst of zelfontplooiing/zelfstudie.
  • ‘Teleurgestelde’ personen die niet op zoek zijn naar werk of studies (en die hier niet toe worden verplicht). Hierbij zitten ook de door werk ‘ontmoedigde’ jongeren.

De nieuwe projectoproep richt zijn pijlen op deze laatste groep jongeren. “We willen die jongeren opnieuw vertrouwen geven, zodat ze zich zouden komen inschrijven bij Actiris en gebruik maken van de oplossingen die wij hen kunnen bieden. Als we slagen in onze opzet, zullen deze nieuwe inschrijvingen misschien de jeugdwerkloosheidscijfers doen stijgen, maar dat is bijzaak. Onze voornaamste rol als publieke instelling is om oplossingen te bieden. Het allerbelangrijkste is dus dat deze jongeren op weg naar werk geholpen worden”, legt Grégor Chapelle, algemeen directeur van Actiris, uit. “Om deze jongeren te helpen, wenden we ons tot hen die ze het beste kennen: terreinorganisaties die dagelijks contact met hen hebben en het best in staat zijn om te herkennen welke oplossingen de meest geschikte voor hen zijn”, vult hij aan.

 

Om wat voor projecten gaat het?

De projecten moeten in de eerste plaats gericht zijn op jongeren tussen 18 en 30 jaar oud, die studeren, geen opleiding volgen, niet werken en wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verschillende soorten acties worden gevraagd:

  • ‘Afgehaakte’ jongeren vinden en identificeren.
  • Jongeren opnieuw mobiliseren en motiveren.
  • Samen met de jongere zoeken naar werk, een opleiding, een stage, enz.
  • De jongere volgen tijdens en na zijn of haar opleiding of tewerkstelling.

 

Het Brussels Gewest maakt extra middelen vrij

Om de meest beloftevolle projecten te steunen, is het NEET-budget van Actiris, dat mede gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Youth Employment Initiative (YEI), gestegen van 708 000€ naar 1 600 000€ op jaarbasis.

 

Praktisch

De projecten zullen lopen van 1 januari 2019 tot 31 december 2023. De kandidaturen moeten voor 25 juni ingediend worden. Infosessies en workshops voor geïnteresseerde partners zijn voorzien op donderdag 19 april om 11 uur en op dinsdag 8 mei om 14 uur, in de Astrotoren, de hoofdzetel van Actiris.

Download het volledige persbericht (PDF).

PDF - 197 Kb

Jan Gatz

Woordvoerder / Porte-parole, Actiris

Anaïs Sorée

Porte-parole / Woordvoerder, Actiris

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be