Aantal werkzoekenden uit horecasector stijgt met bijna 12% in Brussels Gewest

11.000 werknemers uit Brusselse horecasector zijn tijdelijk werkloos

Hoewel de horeca kan uitkijken naar een heropening in mei, blijft de sector net als de cultuur- en evenementensector en de detailhandel een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis. View.brussels publiceert vandaag een focusstudie over de horeca. Want hoewel de nog lopende steunmaatregelen de impact van de crisis op de sector ‘beperken’, doen verschillende cijfers waarschuwingslampen branden.

11.000 Bijna 11.000 werknemers uit de Brusselse horeca zijn tijdelijk werkloos. In april en december was meer dan 1 op de 3 Brusselaars die een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontving normaal gezien actief in de horeca. Zelfs bij de geleidelijke heropstart van de activiteiten in de zomer was de horeca nog steeds de zwaarst getroffen sector van het Brussels Gewest. 44,3% van de horecawerknemers in het Brussels Gewest was in augustus tijdelijk werkloos. Als we de maand februari 2021 vergelijken met februari 2020 zien we dat het aantal werkzoekenden uit de horecasector met 11,9% is toegenomen, terwijl de algemene werkloosheid in het Brussels Gewest in diezelfde periode met 1,9% is gestegen.

70,6% Drie kwart van de jobs in de horecasector in het Brussels Gewest zijn ingevuld door Brusselaars. Het is dus een sector die veel werkgelegenheid biedt, in het bijzonder aan laaggeschoolde werknemers (die bijna een derde van de jobs in de sector invullen). Ook aan studenten; bijna een kwart van het horecapersoneel werkt als jobstudent. Meer dan 27% van het horecapersoneel is bovendien jonger dan 30. 86% van de horecawerknemers heeft een buitenlandse afkomst. Groepen die gevoelig zijn aan de grillen van de economie en die volgens verschillende studies extra kwetsbaar zijn in tijden van crisis. De horecasector stelt 5,9% van alle Brusselse werknemers tewerk. ​

52% In een jaar tijd is het aantal vacatures in de horecasector met meer dan de helft gedaald (-52%). Voor de crisis, tussen 2016 en 2018, waren 20% van alle faillissementen in het Brussels Gewest faillissementen van horecaondernemingen. In 2019 zakte dat aandeel tot 17,1%, een niveau gelijkaardig aan dat van 2014 en 2015. In 2020 is het aandeel gelijkaardig aan dat van 2014: 17,8%. Maar, daarbij moet vermeld worden dat eind 2020 het moratorium op faillissementen nog van kracht was. De cijfers geven dus zonder twijfel niet de realiteit weer die ons nog te wachten staat.

33% De laatste ERMG studie (Economic Risk Managament Group) van de Nationale Bank van België geeft aan dat 33% van de horecaondernemingen en horecazelfstandigen een faillissement waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk acht. Een kwart van hen verwacht zelfs binnen de 6 maanden de boeken te moeten neerleggen. Belangrijke kanttekening: de studie is begin februari uitgevoerd, op het moment dat de horeca nog geen perspectief op heropening had. Sindsdien weten we dat de horeca op 1 mei kan heropstarten, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie niet verslechtert.

De complete focusstudie over de horeca van view.brussels kan je hier raadplegen. De cijfers in dit persbericht kunnen verschillen van cijfers in de studie (december 2020) omdat ze geactualiseerd zijn voor dit persbericht, al verandert dat niets aan de vastgestelde tendensen. ​

PB - Aantal werkzoekenden uit horecasector stijgt met bijna 12% in Brussels Gewest.pdf

PDF - 613 Kb

view.brussels - Wat is de mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de horeca in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PDF - 4.1 Mb
Romain Adam

Romain Adam

Porte-parole, Actiris

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be