4 op de 10 meldingen van discriminatie bij solliciteren omwille van afkomst of huidskleur

4 op de 10 meldingen van discriminatie bij solliciteren omwille van afkomst of huidskleur

Actiris Inclusive maakt de balans op van 2020

Ter gelegenheid van de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie, nu zondag, maakt Actiris Inclusive de balans op van het aantal gevallen van discriminatie bij het solliciteren in het Brussels Gewest. De antidiscriminatiedienst van Actiris kreeg vorig jaar 215 meldingen van werkzoekenden die zich slachtoffer voelden van discriminatie bij het solliciteren. In 43% van de gevallen omwille van zogenaamde ‘raciale’ criteria.

In december 2019 hervormde Actiris zijn antidiscriminatieloket tot ‘Actiris Inclusive - dienst antidiscriminatie’. Missie? Het aanspreekpunt zijn voor Brusselse werkzoekenden die slachtoffer zijn van discriminatie en hen ondersteunen en begeleiden naar een oplossing op maat.

In 2020 heeft Actiris Inclusive 215 meldingen ontvangen. Er waren bijna evenveel meldingen van vrouwen (108) als van mannen (107). Van het opvragen van informatie tot flagrante gevallen van discriminatie bij het solliciteren. De helft van de meldingen gebeurde tussen januari en maart 2020: de start van de coronacrisis en bijhorende lockdown ging gepaard met een duidelijke terugval van het aantal meldingen. Na de eerste versoepelingen steeg het aantal weer in de maand juni. Naarmate de coronamaatregelen verstrengden, nam ook het aantal meldingen in de laatste 3 maanden van 2020 weer af.

Waarom werden werkzoekenden gediscrimineerd? 43% van de meldingen gebeurde op grond van ‘raciale’ criteria, waarvan het merendeel betrekking had op etnische afkomst of huidskleur. 21% op basis van geloof of levensbeschouwing, 14% op basis van geslacht en 13% op basis van leeftijd. Discriminatie op basis van taal, gezondheidstoestand, handicap of seksuele oriëntatie lag onder de 3%. Belangrijk om weten is dat de meldingen ‘intersectioneel’ behandeld worden: er wordt altijd gekeken of er een onderling verband is tussen meerdere discriminatiecriteria. In deze cijfers weegt de meest doorslaggevende factor door.

60% van de meldingen komt uit Brussel-Stad en gemeenten uit de zogenaamde ‘arme sikkel’ van het Brussels Gewest, zoals Molenbeek, Anderlecht en Schaarbeek. Vooral jonge werkzoekenden meldden zich aan (25% tussen 27-31 jaar oud). We zien dat het aantal meldingen met de leeftijd afneemt. Hoe ouder de bevolkingsgroep, hoe minder sollicitaties uiteraard, maar het kan er ook op wijzen dat oudere werkzoekenden discriminatie minder vaak aangeven. 

De eerstelijnsmedewerkers van Actiris Inclusive staan klaar om samen met de gediscrimineerde werkzoekenden op zoek te gaan naar oplossingen. Door hen te ondersteunen en te begeleiden in hun zoektocht naar een job, samen met onder meer onze tewerkstellingsconsulenten. Voor het luik discriminatie staat Actiris Inclusive de gediscrimineerde werkzoekenden bij op psychosociaal vlak, maar ook met de opvolging van hun dossier bij bevoegde organisaties als Unia (8 dossiers) en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (1 dossier).

Actiris Inclusive blijft ook in deze crisisperiode meer dan ooit bereikbaar voor werkzoekenden die het slachtoffer zijn van discriminatie in hun zoektocht naar werk. Een afspraak maken kan onder meer via het gratis telefoonnummer 0800 35 089 of via het online aanmeldformulier (https://www.actiris.brussels/nl/burgers/discriminatie-melden/).

 

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werk:

Het is belangrijk dat we benadrukken dat de crisis het aantal gevallen van discriminatie niet verminderd heeft. En de economische wereld bezwijkt nog steeds, vaak onbewust, aan de verleiding om verschillen te verwerpen. Actiris Inclusive is een van de oplossingen om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden en de diversiteit te vergroten.

Fatima Zibouh, verantwoordelijke Actiris Inclusive:

De cijfers tonen twee zaken aan : dat er in het Brussels Gewest nog teveel discriminatie bij het solliciteren is, maar ook dat steeds meer werkzoekenden hun discriminatie bij Actiris Inclusive melden, al gaat het maar over het topje van de ijsberg. Ook in deze crisisperiode willen we werkzoekenden laten weten dat we er voor hen zijn. Van het zoeken naar informatie, het zoeken naar een oplossing of het begeleiden naar een job: elke Brusselaar die het slachtoffer is van discriminatie bij het solliciteren roepen we op om ons te contacteren op het gratis nummer 0800 35 089.

Cathy Van Remoortere, directrice Arbeidsmarkt en Inclusie van Actiris:

In 2019 hebben we als overheidsdienst de keuze gemaakt om onze hulp aan gediscrimineerde werkzoekenden te hervormen en Actiris Inclusive op te richten. Niet veel later startte de coronacrisis. Ondanks deze moeilijke en uitzonderlijke situatie heeft Actiris Inclusive titanenwerk verricht voor Brusselaars die slachtoffer zijn van discriminatie bij het solliciteren. Onze vooropgestelde doelen zijn overtroffen, wat bewijst dat er in het Brussels Gewest nog fundamenteel werk moet verricht worden in de strijd tegen discriminatie.

Contacteer ons
Sean Vanonckelen
Sean Vanonckelen Woordvoerder, Actiris
Romain Adam
Romain Adam Porte-parole, Actiris
Sean Vanonckelen
Sean Vanonckelen Woordvoerder, Actiris
Romain Adam
Romain Adam Porte-parole, Actiris
Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel