30 Brusselse werkgevers krijgen diversiteitslabel, een record

Inclusieve Brusselse ondernemingen worden door Actiris beloond met officieel diversiteitslabel

Op vrijdag 11 februari reikt Actiris voor de 13e keer de Diversiteitslabels uit. Die labels zijn de beloning voor ondernemingen die een diversiteitsplan uitwerken en invoeren en vervolgens een positieve evaluatie krijgen van Actiris. In zo'n plan staan concrete acties om diversiteit te promoten en te strijden tegen discriminatie binnen de eigen organisatie. Een oogst van 2021 mag er zijn: een recordaantal van 30 ondernemingen wordt beloond voor hun inspanningen. Vorig jaar waren het er nog 25.

Een diversiteitslabel behalen in drie stappen

Eerst wordt er een stand van zaken opgemaakt van de huidige diversiteit en het beleid daarrond binnen de onderneming: een soort ‘foto’ van de huidige situatie.

Daarna wordt een plan gemaakt samen met de werkgever, met acties om de diversiteit binnen de onderneming te verbeteren. De focus ligt daarbij op de doelgroepen van het Brusselse diversiteitsbeleid (op basis van origine, leeftijd, handicap, scholingsgraad en geslacht). Het plan kan uitgerold worden in uiteenlopende domeinen: rekrutering en selectie, personeelsbeleid, interne communicatie en externe positionering.

Na twee jaar wordt het diversiteitsplan geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie kan het bedrijf een label aanvragen bij het Gewest. Dat label wordt overhandigd door de Brusselse Minister voor Werk aan alle werkgevers die verscheidenheid in hun onderneming herkennen, respecteren en valoriseren. Het label is twee jaar geldig en kan gedurende die periode door de werkgever vrij gebruikt worden voor communicatie. Een verlenging is mogelijk bij een positieve evaluatie, wat ondernemingen de kans geeft om op nieuwe thema's te werken.

"De diversiteitsplannen maken het mogelijk voor ondernemingen om nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Om een voorbeeld te noemen: de veralgemening van thuiswerk, ook al geldt ze niet voor iedereen, zal een impact hebben op ons allemaal. Het is belangrijk om er een wapen voor inclusie en niet voor uitsluiting van te maken. Dankzij de diversiteitsplannen en onze diversiteitsconsulenten en -consulentes wil Actiris bedrijven helpen met voortrekkers worden voor meer inclusie in onze samenleving", vertelt Cathy Van Remoortere, directrice Arbeidsmarkt en Inclusie bij Actiris.

De laureaten van 2021

De fiere laureaten van 2021 zijn de volgende: Dokters van de Wereld, Info-Sourds, Faceo, Cegelec, Kinderdagverblijven Actiris, Hoppa, Chapelle de Bourgogne, Turbel, InBrussel, COIB-BOIC, Bruxeo, SAP-Belgium&Lux, de Europa Ziekenhuizen, VUB, NMBS, Randstad, Espace Social Télé Service, Audi, Gammes, Multijobs, GAMS, Sophia Group, CP Group, BePax, Justice & Paix, Amnesty International (BF), L’Oreal, Eko Services, Pfizer en Eurobussing (Keolis). 

De diversiteitsdienst van Actiris heeft in totaal al 273 werkgevers geholpen bij hun diversiteitsplan, goed voor een totaal van meer dan 100 000 Brusselse werknemers.

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werk: « Alle Brusselaars, waar ze ook vandaan kopen, hoe oud ze ook zijn, los van wat hun geslacht of gender is of waar ze ook wonen, moeten gelijke toegang tot werk krijgen: dat is de grote uitdaging in Brussel. Diversiteit is een potentiële rijkdom voor werkgevers. Maar vandaag blokkeren er nog altijd veel obstakels de weg naar een echte bedrijfsstrategie rond diversiteit. Daarom ontwikkelen we met de overheidsdiensten aangepaste tools als de diversiteitsplannen en -labels voor de Brusselse ondernemingen, om van diversiteit een onbetwistbare rijkdom te maken.

Wat brengt diversiteit nu juist bij aan een onderneming? Enkele winnaars aan het woord

“Diversiteit, in al haar dimensies, is een kernwaarde binnen de Europa Ziekenhuizen. Wij zijn ervan overtuigd dat geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele oriëntatie, levensfilosofie of handicap elementen zijn die deel uitmaken van onze individualiteit en de kracht van onze teams.” zegt Dorien De Man, stafmedewerker vorming en coördinator van het diversiteitsplan van de Europa Ziekenhuizen. "Met dit label willen wij de verschillende doelgroepen stimuleren om bij ons te komen werken en om hun twijfels, die hen misschien doen denken dat ze bij ons niet kunnen worden aangenomen, opzij te zetten.”
"Dit label is een beloning voor het werk van de teams van NMBS die hun krachten hebben gebundeld om onze bedrijfscultuur inclusiever te maken. Als één van de grootste werkgevers van België en met honderdduizenden reizigers per dag, wil NMBS de diversiteit van onze maatschappij zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Een onderneming die haar klanten weerspiegelt is inderdaad een prioriteit en dit label moedigt ons aan om op de ingeslagen weg verder te gaan en nog beter te doen”, zegt Sophie Dutordoir, CEO van NMBS.
Karen Celis, academisch coördinator gelijkheid aan de VUB: “Wij zijn trots op dit diversiteitslabel. Het is een erkenning voor alle inspanningen die VUB medewerkers en de vele VUB-studenten hebben gedaan en het is een stimulans om verder te gaan op het ingeslagen pad. Zoals de laatste tijd duidelijk werd, hebben we wel nog werk te doen. Maar een weg terug is er niet. De inclusieve universiteit is de universiteit van de toekomst. We hebben net een schrijfbeurs gelanceerd om het doctoraatstraject inclusiever en diverser te maken. Wij werken verder aan diverse en inclusieve curricula. Wij willen kennis over achterstelling en ongelijkheid verder opbouwen en verspreiden, kansen creëren voor excellente studenten en medewerkers, en van de universiteit een studeer- en werkplek maken waar iedereen zich gerepresenteerd en gerespecteerd voelt en kan floreren.”

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be