25 Brusselse werkgevers beloond voor hun inclusieve aanpak

Uitreiking Diversiteitslabels

Actiris reikt vandaag, vrijdag 12 februari, 25 nieuwe Diversiteitslabels uit tijdens een digitale ceremonie. De prijs wordt overhandigd aan Brusselse werkgevers die zich samen met Actiris actief inzetten voor meer diversiteit en minder discriminatie op de werkvloer. En ze zijn met meer en meer. Tijdens deze 12de editie worden 25 labels toegekend.

Deze 25 ondernemingen hebben samen met Actiris een diversiteitsplan uitgewerkt en uitgevoerd. In zo’n plan zitten een hele reeks acties die helpen om diversiteit op de werkvloer te erkennen en te versterken. De lijst van 2020 is opnieuw lang: Baita, Good Planet, Nauta Dutilh, De Molenketjes, Acelya, Lida Clean, Lasso, BSH, Chez Leon, Multi Services Solution, Socius, Domus Pura, Plasma Industries, Marriott, Manpower, Espaces Enfance, New B, Tempo Team, Carrefour, de Nationale Loterij, Acensi, Vigeo Eiris, Pour la Solidarité, SéTIS en het Huis van het Nederlands.

Sinds 2010 heeft Actiris al 243 werkgevers geholpen met het uitwerken van een diversiteitsplan, goed voor een totaal van meer dan 100.000 Brusselse werknemers: 71.000 binnen de privésector en 29.000 binnen de publieke.

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werk: “Zowel voor, tijdens als na de coronacrisis zijn bedrijven op zoek naar de beste kandidaat om hun teams te versterken en hun productiviteit te verhogen. Geen enkel bedrijf mag zich van talent onthouden. De diversiteit aan profielen is een kracht voor de bedrijfswereld. Zeker in deze crisisperiode versterkt die diversiteit de veerkracht van onze economie. De nieuwe regionale diversiteitstools bieden Brusselse ondernemers een breed pallet aan handvaten om die rijkdom in het bedrijfsleven te stimuleren. Daarmee kunnen we inspelen op specifieke behoeften uit een welbepaalde sector, bedrijven begeleiden in het op poten zetten van concrete acties en specifieke aanpakken per thema stimuleren. Deze crisis is voor Brusselse bedrijven een momentum om de kansen en de rijkdom die diversiteit biedt op de arbeidsmarkt te grijpen.

Cathy Van Remoortere, directrice Arbeidsmarkt en Inclusie bij Actiris: “Ondanks de coronacrisis kunnen we vandaag evenveel bedrijven belonen met een label als in 2019. De ondersteuning en begeleiding die de diversiteitsconsulenten van de Diversiteitsdienst van Actiris dag in dag uit aanbieden zijn een echte meerwaarde voor iedereen die met een diversiteitsplan aan de slag gaat. Volgens een studie van adviesbureau McKinsey ziet een bedrijf met minstens 12% diversiteit in zijn team zijn kansen op het verhogen van bedrijfswinst met 33% stijgen. De diversiteit die zo eigen is aan onze regio, wordt vandaag steeds meer aanzien en aangenomen als een echte troef.”

 

Wat brengt diversiteit bedrijven bij? Getuigenissen van laureaten

Diversiteit is een van de 4 pijlers in de duurzame ontwikkelingsstrategie van ManpowerGroup. We willen een wereld bouwen waar elke persoon zijn of haar plaats op de werkvloer vindt. In het kader van het diversiteitsplan hebben we een nieuwe collega met een visuele handicap aangeworven en ons intern proces verbeterd waarmee we strijden tegen alle vormen van discriminatie. We hebben ook een tool ontwikkeld, in de vorm van een kaartspel, dat ons dienstenchequepersoneel dat geen van beide landstalen spreekt helpt om beter te communiceren met hun klanten. Want de versterking van competenties bevordert ook diversiteit en inclusie”, legt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux, uit.   

"Inclusie gaat over hoe we als organisatie met elkaar een cultuur creëren waarin iedereen zich thuis én gewaardeerd voelt. Dit zowel binnen onze eigen organisatie als bij onze klanten. We hanteren dan ook een streng antidiscriminatiebeleid. Geen enkele klant is het waard om onze waarden of bedrijfsidentiteit opzij te schuiven. Naast opleidingen en rondetafelsessies organiseren we jaarlijks mystery calls om te kijken hoe onze eigen medewerkers omgaan met discriminerende vragen van klanten om zo bij te sturen indien nodig”, getuigt Birgit Wachtelaer, Coach Equal Treatment bij Tempo-Team.

Ons hotel bestaat uit meer dan 20 verschillende nationaliteiten. Onze klanten maken een reis door de wereld door alleen al in ons hotel rond te lopen! Het project maakte het mogelijk om die diversiteit in onze teams nog te versterken, onder meer op het vlak van integratie van jongeren. Het heeft ook de zichtbaarheid van onze groepswaarden versterkt, via informele en formele ontmoetingsmomenten tussen alle medewerkers en door onze interne communicatie te verbeteren”, vertelt Paloma Lafitte, Human Resources Manager van het Marriott hotel.

Het diversiteitsplan heeft ons nieuwe vaardigheden aangeleerd, vaardigheden die nodig zijn om onze maatschappelijk rol in het Brussels Gewest te versterken. Na 128 jaar start restaurant Chez Léon met een inclusieve aanpak en een duurzame visie op diversiteit én kunnen we ons team samenbrengen rond onze kernwaarden: delen, toewijding en teamspirit”, zegt Mohamed Bouaichi, Human Resources Manager van restaurant Chez Léon.

Diversiteit maakt deel uit van ons DNA: zo spreken onze collega’s meer dan 20 verschillende moedertalen! Het diversiteitsplan heeft ons geholpen om nog beter met diversiteit aan de slag te gaan, in alle mogelijke vormen. Zo richtten we een gezamenlijke leesclub op om bepaalde diversiteitsthema’s bespreekbaar te maken. En we maken onze benedenverdieping visueel toegankelijk voor laaggeletterden, met heldere iconen en transparante woorden, dat zijn woorden die in verschillende talen herkenbaar zijn”, getuigt Kristien Verheyen, HR verantwoordelijke van het Huis van het Nederlands.

Het diversiteitsbeleid van de Nationale Loterij wordt al voor de tweede keer bekroond met een Diversiteitslabel. Een erkenning voor onze inspanningen op lange termijn, zeker als het gaat over onze missie als openbare dienstverlener. Want ja, de Nationale Loterij richt zich naar alle doelgroepen, naar alle spelers én ondersteunt een groot aantal diverse goede doelen in heel het land. De Nationale Loterij, dat is meer dan spelen, en dat nu meer dan ooit”, onderstreept Isabelle Beys, Health & Well-Being Manager van de Nationale Loterij.

Bij Acelya wordt de mens (in al zijn complexiteit) centraal geplaatst zonder daarbij op andere vlakken compromissen te moeten sluiten. We voeren acties uit die onze werknemers nieuwe handvaten aanreiken, zowel persoonlijk als professioneel. We merken dat ook onze klanten zeer geïnteresseerd zijn in ons diversiteitsbeleid, wat ons alleen maar moed geeft om het nog beter te doen, want er staan ons nog meerdere uitdagingen te wachten”, concludeert Quentin Gaudry, manager van dienstenchequebureau Acelya.

 

Hoe krijg je een diversiteitslabel ?

Stap 1:

Eerst wordt er een stand van zaken opgemaakt van de huidige diversiteit en het beleid daarrond binnen de onderneming: een soort ‘foto’ van de huidige situatie.

Stap 2:

Daarna wordt nagedacht over mogelijke acties om de discriminatie van kwetsbare groepen (op basis van origine, leeftijd, handicap, scholingsgraad en geslacht) te verminderen. Daarbij kijken we naar uiteenlopende domeinen: rekrutering en selectie, personeelsbeleid, interne communicatie en externe positionering.

Stap 3:

Na twee jaar wordt het diversiteitsplan geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie kan het bedrijf een label aanvragen bij het Gewest. Dat label wordt overhandigd door de Brusselse Minister voor Werk aan alle werkgevers die diversiteit in hun onderneming herkennen, respecteren en valoriseren. Het label is twee jaar geldig en kan gedurende die periode door de werkgever vrij gebruikt worden voor communicatie. Een verlenging is mogelijk bij een positieve evaluatie.

Sean Vanonckelen

Sean Vanonckelen

Woordvoerder, Actiris
Romain Adam

Romain Adam

Porte-parole, Actiris

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be