20 000 Brusselse werkzoekenden minder op 4 jaar tijd

Na 39 maanden dalen zakt werkloosheidsgraad tot 16,5%.

Brussel telt 91.877 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 16,5%. Daarmee daalt de werkloosheid voor de 39e maand op rij: in vergelijking met januari 2017 zijn er 4.212 (-4,4%) minder werkzoekenden. In 2016 waren 8.594 personen meer op zoek naar werk. Dat verschil neemt toe tot 16.344 (-15,1%) als je vergelijkt met januari 2015 en tot 20.158 (-18%) vergeleken met 2014.

De jongerenwerkloosheid daalt 56 maanden op rij en bedraagt nu 24,8%. Het aantal jonge werkzoekenden (<25 jaar) daalt tot 9.800 in januari, oftewel 992 minder dan vorig jaar. Vergeleken met januari 2016 telt de hoofdstad 15,2% (-1.750) minder jongeren op zoek naar werk, ​ vergeleken met 2015 is het verschil 24,2% (-3.137). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 32,5%, wat neerkomt op een daling van een derde in vier jaar (-4.714).

Download hieronder het volledige persbericht

Over Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel